ZÁPISY ZE SCHŮZE

Zpráva o činnosti mládeže za rok 2011

Dámy a pánové, sestry, bratři, vážení hosté Dovolte mi seznámit Vás s činností kolektivu mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů v Pustkovci. Naše družstva závodila v celostátní hře Plamen a Ostravské lize, a to v...

Zpráva o činnosti sboru za rok 2011

Vážené dámy, Vážení pánové, dovolte mi, abych Vám přednest zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2011. K 31. 12. 2011 měl náš sbor 145 členů, z toho 62 žen a 83 mužů. Z...

Plán činnosti na rok 2012

Celoročně –    plamen MH a dorostu: duben, květen, červen, září, říjen –    pohárové soutěže MH –    práce s dětmi v kroužku mladých hasičů: každý pátek –    školení a cvičení všech členů zásahové jednotky: průběžně...

Plán činnosti SDH Pustkovec na rok 2011

Celoročně –          plamen MH a dorostu: duben, květen, červen, září, říjen –          pohárové soutěže MH –          práce s dětmi v kroužku mladých hasičů: každý pátek –          školení a cvičení všech členů zásahové jednotky: průběžně dle pokynů...