ZÁPISY ZE SCHŮZE

Valná hromada 2023

V sobotu 14.1.2023 proběhla valná hromada našeho sboru. Zhodnotili jsme rok 2022 a stanovíli cíle pro rok 2023 i s výhledem na další roky. Hostů a členům děkujeme za účast, diskuzi a nápady.

Starosta hodnotí rok 2021

Začátek roku 2021 byl pro nás, dobrovolné hasiče naprosto neobvyklý. Bývalo zvykem a naší povinností, uspořádat pro členy, vždy na začátku ledna Valnou hromadu, jako nejvyšší orgán sboru. Letos nám to epidemická situace nedovolila....

Zpráva o činnosti mládeže za rok 2011

Dámy a pánové, sestry, bratři, vážení hosté Dovolte mi seznámit Vás s činností kolektivu mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů v Pustkovci. Naše družstva závodila v celostátní hře Plamen a Ostravské lize, a to v...

Zpráva o činnosti sboru za rok 2011

Vážené dámy, Vážení pánové, dovolte mi, abych Vám přednest zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2011. K 31. 12. 2011 měl náš sbor 145 členů, z toho 62 žen a 83 mužů. Z...

Plán činnosti na rok 2012

Celoročně –    plamen MH a dorostu: duben, květen, červen, září, říjen –    pohárové soutěže MH –    práce s dětmi v kroužku mladých hasičů: každý pátek –    školení a cvičení všech členů zásahové jednotky: průběžně...