Zpráva o činnosti mládeže za rok 2011

Dámy a pánové, sestry, bratři, vážení hosté
Dovolte mi seznámit Vás s činností kolektivu mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů v Pustkovci. Naše družstva závodila v celostátní hře Plamen a Ostravské lize, a to v kategorii mladších žáků, starších žáků, dorostenců a dorostenek. Náš kolektiv tvořilo 35 závodníků, z toho 22 v kategorii žáků a 13 závodníků v kategorii dorostu.


Družstva mladších a starších žáků se opět připravovala na novou sezónu po dobu 3 měsíců v tělocvičně SŠ Dr. Matějíčka. Přidalo se k nám družstvo žáků z SDH Martinov, čímž utužilo naší dlouholetou spolupráci mezi oběma sbory.
V únoru se zúčastnili vedoucí družstev povinného školení, aby byli řádně připraveni na sportovní sezónu.
Dlouhá léta se zúčastňujeme postupových kol hry Plamen a ostravské ligy a ani letos tomu nebylo jinak. Během 10 závodů ostravské ligy jsme získali pro družstvo mladších žáků celkové 11. místo a pro starší místo sedmé. Tato liga je velmi rozmanitá podmínkami prostředí, ve kterém se soutěží i druhem disciplín, které se plní, proto každý závod značně zamíchá průběžným pořadím. Také SDH Pustkovec byl pořadatelem této jedné ze série soutěží, a proto děkujeme všem členům SDH, kteří se podíleli na hladkém průběhu závodu.
Ve hře Plamen naše družstvo starších vybojovalo „bramborové“ 4. místo a benjamínci Pustkovce skončili na velmi hezkém 7. místě. Letos jsme nepostoupili na krajské kolo, ale o to víc se budeme snažit další sezónu.
Nejen sportovně jsme žili, ale také uzavíráme nová přátelství – a to také díky smažení vaječiny s členy SDH Martinov.
První pátek v září jsme opět započali naše pravidelné schůzky s mládeží a ihned jsme začali trénovat branný závod a štafety dvojic, které jsou prvními závody nové hry Plamen pro ročník 2011/2012. Na branném závodě v Šenově jsme ukázali naše dovednosti a starší žáci se umístili na výborném 3. místě a mladší dokonce na místě druhém. Takto jsme úspěšně započali nový sportovní rok. Nesmím ovšem zapomenout na výsledky dorostu, kdy v kategorii dorostenky si naše děvčata vybojovala 2. místo a Jakub Homola jako jednotlivec 2. místo také.
Dne 22.10.2011 jsme se s dětmi i dospělými zúčastnili obnovené akce Marpus, tentokrát pořádané hasiči z Martinova.
V listopadu jsme konečně odcestovali na očekávané soustředění konané na Horní Bečvě v krásném horském prostředí. Tato změna nám velmi prospěla, jelikož v Ostravě panovala nepříjemná smogová situace. Vyřádili jsme se jak hrami, tak tréninkem povinných hasičských disciplín a stmelili celý kolektiv.
Zbývající schůzky v roce 2011 jsme věnovali tradičnímu pečení perníčků, rozsvěcení vánočního stromu v obci a vánoční besídce.
Jarního kola hry Plamen se zúčastnilo pouze družstvo dorostenek. Na okresním kole děvčata vyhrála a postoupila tak na krajské kolo, kde v silné konkurenci dorostenek z Těškovic nakonec skončila druhá.
Závěrem musím poděkovat všem vedoucím a instruktorům za jejich práci, kterou odvedli při přípravě dětí, všem členům našeho sboru, kteří nám pomáhali při přípravě soutěže mladých hasičů. Také musím poděkovat výboru naší organizace za podporu a pomoc v naší činnosti s mládeží a obecnímu úřadu a paní starostce za jejich podporu, kterou věnují mládeži našeho sboru. Vám všem zde přítomným přeji do tohoto nového roku vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí.
Martina Lazarová, vedoucí kolektivu