INTERNÍ ZPRÁVA

Zpráva o činnosti sboru za rok 2018

Zpráva o činnosti za rok 2018 Jan Kostka, dne 12. 1. 2019 Sestry a bratři hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2018 v oblasti kulturní, sportovní...

Zpráva o činnosti za rok 2017

Bratři a sestry hasiči, vážení hosté,               dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2017 v oblasti kulturní, sportovní a činnosti jednotky sboru. K poslednímu dni loňského roku měl náš...

Výroční zpráva kolektivu mládeže SDH Pustkovec 2016

Dámy a pánové, sestry, bratři, vážení hosté, Dovolte mi seznámit Vás s činností kolektivu mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů v Pustkovci. Naše družstva mladých hasičů závodila v kategorii mladších žáků a starších žáků. Náš...

Zpráva o činnosti sboru za rok 2016

Bratři a sestry hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2016 tedy roku, kdy náš sbor oslavil 120. výročí svého založení.

Výroční zpráva kolektivu mládeže SDH Pustkovec 2015

Dámy a pánové, sestry, bratři, vážení hosté, Dovolte mi seznámit Vás i letos s činností kolektivu mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů v Pustkovci. Naše družstva mladých hasičů závodila v kategorii mladších žáků a starších...

Zpráva o činnosti sboru za rok 2015

Bratři a sestry hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2015. K poslednímu dni loňského roku měl náš sbor 152 členů, z toho 94 mužů a 58 žen....