HISTORIE POŽÁRNÍHO SPORTU

Pokud se budeme snažit najít počátky požárního sportu v hasičském sboru v Pustkovci musíme se přenést někde do období po 2. světové válce.

Když znovu v roce 50. výročí založení sboru (1946) dojde k znovuobnovení jeho činnosti samozřejmě se to také odráží v účastní na požárních soutěžích. Tyto soutěže mají s těmi dnešními jen pramálo společného. Pro popis tehdejších závodů použiji autentický popis jednoho z pamětníků.

„Když trubač po vesnici zatroubil během čtvrt hodiny se uskutečnilo cvičení. Všichni členové hasičského družstva byli vzorně ustrojeni, přilby se svítily a sekyrky také. Cvičení se rozplánovala na žáky, žačky, dorost, muže a ženy. Každé družstvo mělo svého velitele. Mladší žáci od deseti do dvanácti let používali při cvičení hydrantový nádstavec a dva proudy s hadic C 10 m. Starší žáci od dvanácti do patnácti let již používali motorovou stříkačku. A jak probíhaly soutěže – družstvo nastoupilo na základnu, velitel podal hlášení dal povel k útoku. Savice se sešroubovaly, od koše dva provazy uvázané ke stroji. Běžet se muselo po pravé straně a hadice se musely rozkulovat. Náš sbor se účastnil soutěží obvykle několika družstvy.“

Z líčení pamětníka jednoznačně vyplývá, že tehdejší požární sport nebyl ve skutečnosti sportem, jak jen známe dnes, ale jednoznačně přípravou na budoucí zásah. Přesto prokazovala družstva Pustkovce koncem 50. a na počátku 60. let dobrou výkonnost. Několikrát postoupila do krajských kol a v roce 1963 a 1964 se okresního kola zúčastnilo 6 družstev z Pustkovce.

Ze 70. let mnoho zpráv o požárním sportu v našem sboru nemáme. Ve sboru vrcholila krize, která v roce 1978 málem vyústila v jeho zrušení. V témže roce byl však sbor zachráněn, když výrazněji nastoupila generace 50. let. V 80.letech, kdy již byl pojem požární sport jasně definovatelný se však družstva mužů a žen nezúčastňovala soutěží s vysokými ambicemi. Pro většinu zúčastněných šlo jednoznačně o zábavu a proto nemůžeme výsledky hodnotit jako obzvlášť vydařené.

Zlom nastává 4. dubna 1986, kdy je svolána první schůzka mladých hasičů. Hned v 1987 své existence se družstvo umísťuje ve hře Plamen v okresním kole na 3.místě. V roce 1988 o bod za vítězi a v roce 1989 první a od té doby žáci nepostoupili do oblastního kola za Ostravu jen jednou. Počátkem 90. let začíná vznikat družstvo dorostenců. Začíná prakticky z nuly. Nemá se od koho učit. Trenéři, ani členové toho o požárním sportu mnoho neví. Mnoho chyb a omylů, dílčích zlepšení a snažení vede až k prvnímu významnému úspěchů dorostenců, když odsadí 2.místo v oblastním kole v roce 1993, stejně jako o den dříve družstvo žáků.

To již však většina členů dorosteneckého družstva přechází do kategorie mužů a nastává další odmlka. Teprve po třech letech se Pustkovec poprvé dostává do povědomí hasičské veřejnosti, když v roce 1996, v roce 100. výročí založení sboru, získává titul vicemistra v kategorii dorostenců a titul druhého vicemistra v kategorii mužů na Strahově, když vítězství družstvu unikne až ve smolném požárním útoku. Od mistrovství dorostenců 1996 ve Strakonicích se také počítá historie fantastických fanoušků Pustkovce, kteří dovedli rozparádit již nejeden stadión v naší republice.

Uplynulých 5 let bylo zdaleka nejúspěšnějším období v historii sboru. Můžeme se pochlubil 3. mistrovskými tituly, 3 tituly vicemistrů a jedním 3. místem a nespočtem vítězství na pohárových soutěží. Více si již můžete přečíst na dalších stránkách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *