Z HISTORIE

Pustkovecká stopa v Muzeu nákladních vozů TATRA v Kopřivnici není vůbec malá. V muzeu můžete najít vozidlo TATRA 43/52, které bylo do našeho sboru zakoupeno v roce 1951. V témže roce bylo z dělnického...

Zasloužilí hasiči

Dne 26. října 2021 převzali hned 3 členové našeho sboru na zámku v Přibyslavi nejvyšší vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska titul Zasloužilý hasič. Toto ocenění zcela po právu převzali bratr Ladislav Holuša,...

Zpráva a činnosti za rok 2020

Sestry a bratři hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2020 v oblasti kulturní, sportovní a činnosti jednotky sboru. V loňském roce nás opustili nejstarší hasič sboru bratr...

Kozelek – texty k přestavení

Přinášíme soubor textů, které používáme při Masopustním představení, které se u nás v Pustkovci nazývá Kozelek. Kozelek – žalobce Vážený soude, předkládám zde tímto obžalobu na obviněného Kozla, pro závažné porušení základních povinností. Tento...

První hasičský automobil v SDH Pustkovec zn. TATRA 43

O prvním hasičském automobilu, který SDH Pustkovec dostal do užívání se v kronice píše:  “ než došlo k pořízení motorového vozu,  předcházelo mnoho jednání,  nakonec byl koupen vyřazený autobus zn. Tatra.  Jeho  opravu a úpravu...