Zpráva o činnosti sboru za rok 2011

Vážené dámy, Vážení pánové,

dovolte mi, abych Vám přednest zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2011.

K 31. 12. 2011 měl náš sbor 145 členů, z toho 62 žen a 83 mužů. Z tohoto počtu máme 21 mladých hasičů do věku 18 let a dle stanov Sdružení hasičů ČMS jim nepřísluší právo hlasovat na Výročních valných hromadách sboru.

Náš sbor má tudíž 124 členů s hlasovacím právem a pro usnášeníschopnost této výroční valné hromady je třeba 62 přítomných členů. Pro další doplnění uvádím, že máme 21 členů ve věku do 18 let, 14 členů ve věku 18-26 let a 110 členů starších 26 let. Lze očekávat, že se po novém roce členská základna rozšíří o nové členy z řad mladých hasičů.

Schůze výboru se uskutečňovaly pravidelně. Nejčastěji poslední čtvrtek v měsíci a podle potřeby i častěji.

Věnoval jsem se také aktualizaci informací na internetových stránkách sboru na adrese hasici.pustkovec.cz , kde naleznete aktuální informace ze života sboru. Využíváme také internetovou aplikaci na evidenci členské základny. Značně se tím zjednodušila administrativa související s přihlašováním a odhlašováním členů.

Interní informace ze života sboru a jednotky naleznete na stránkách sdh.pustkovec.cz, které se mohou stát takovou veřejnou kronikou našeho sboru. V této souvislosti bych chtěl poděkovat starostovi Pavlu Tichému, Andreasi Holušovi, Zdeňkovi Popkovi a Vojtovi Otiskovi, kteří přispíval na tyto stránky. Také tato zpráva zde bude brzy zveřejněna.  V tomto okamžiku je zde již 75 článků.

Začátek roku je spojen převážně s přípravou společenských plesů a účastí jednotlivých delegací na valných hromadách spřátelených sborů a okrsku. Výroční valná hromada našeho sboru byla v loňském roce druhou sobotu roku a to 8. ledna 2011 a byla spojena s udělením vyznamenání našim členům a připomenutím 115. výročí založení našeho sboru. Ke stejnému výročí byl také našemu sboru udělen Řád sv. Floriána.

Na rozdíl od roku 2010 nebyl počátek loňského roku zdaleka tak dramatický z hlediska výjezdů jednotky.  Více času jsme tak mohli věnovat tradičnímu Hasičskému Bálu 22. ledna a následně se naší členové zúčastnili výroční valné hromadě okrsku č. IV ve Svinově.

Výcvik jednotky proběhl 26. února v atraktivním prostředí Dolních Vítkovic, kde jsme zaměřili na práci se žebříky a hašení požárů v zakouřených prostorách za použití dýchací techniky.

Březen patřil Kozelku. Ples spojený s průvodem po obci se v loňském roce uskutečnil 5. března. Částečně modifikovanou verzi jsme předvedli také v centru města 8. března. I tato akce se stává již pomalu tradicí a nezbývá než poděkovat Ostravskému muzeu za přípravu.

Počátkem dubna se uskutečnilo velké námětové cvičení okrsku č. IV ve Velké Polomi. Naše jednotka zahajovala dálkovou dopravu vody a velitel naší jednotky se stal velitelem 2. bojového úseku.

Hned o několik dnů později 14. 4. jsme se podíleli na likvidaci požáru v Ostravě-Martinově.  Následující den proběhla v HZ brigáda spojená s jarním úklidem. 22.4 jednotka vyjela k požáru lesa v Ostravě-Plesné.

Počátek měsíce května patřil i v loňském roce stavění majky spojené s občerstvením a zábavou pro příchozí návštěvníky. 2. -6. května se Roman Motyčka zúčastnil kursu velitelů v Jánských Koupelích. Andreas Holuša absolvoval ve stejném termínu kurz strojníku.
3.5 vyjížděla jednotka k požáru auta v Pustkovci. 20. 5. absolvoval Vojtěch Homola kurz dýchací techniky.  28. května proběhla soutěž našeho okrsku a stejný den také kácení májky.

Červen patřil zejména výcviku jednotky. Jednotka vyjížděla k zásahu 5. června. Jednalo se o čerpání vody v Ostravě-Porubě. 8. 6. proběhl výcvik dýchací techniky a 10.6 se uskutečnilo cvičení jednotky na Hlučínské štěrkovně.

Loňský uplakaný červenec patřil zejména Extralize a přípravě na ni. Této události ještě předcházelo několik zásahu jednotky. 7. července při třech událostech při čerpání vody a technické pomoci a 13. 7. při požáru auta.
15. července proběhla již vzpomínaná Extraliga v požárním útoku. Velmi vydařena soutěž byla podpořena i jediným slunečným červencovým víkendem v loňském roce. Zde bych se chvíli pozastavil a chtěl bych vyzvednout několik skutečností. Za prvé je nutno poděkovat našemu obecnímu úřadu za podporu při úpravě náběhové části trati, která tak vrátila Pustkovecký závod zpět na špičkovou úroveň. Dále je nutno poděkovat členům a mimořádně našim sponzorům. Shánění prostředků na soutěž bylo mimořádně náročně a je to z části i pochopitelné, že firmy dnes obracejí skutečně každou korunu. Chci proto apelovat na všechny členy, aby se porozhlédli v okolí a zkusili najít i nové sponzory. Cílem je samozřejmě zachovat úroveň naší soutěže i letošním roce. A poslední avšak velmi příjemná poznámka k letošní extralize. Jednoznačnou ozdobou loňského Pustkoveckého závodu byla kategorie žen. Myslím, že i naprostý laik musel ocenit výkony prvních 4-5 týmu a jejich přetahování o první příčky, které skončilo vynikajícím rekordem Extraligy ČR v požárním útoku 16,11 s od žen z Vitiněvsi  z bývalého okresu Jičín.  I díky tomuto vydařenému ročníku a úpravám trati, získal Pustkovec znovu pořadatelství tohoto seriálu, který se k nám přesune 16. července 2012.

Závěr července patřil výjezdu k požáru bytové jednotky na ulici Františka Čechury. Při této události se jako soukromá osoba vyznamenal náš velitel Martin Kusyn, který zachránil z hořícího bytu jednu osobu a u druhé duchapřítomně výrazně zmírnil riziko, které by vedlo k její smrti v plamenech. Jako občan tak prokázal nejen běžnou občanskou odvahu, ale také praktické využití zkušeností a znalostí z činnosti jednotky. Znalosti, které se někdy v životě mohou hodit všem.

4. srpna jednotka vyjížděla k požáru budovy na ulici Vřesinské. 16. srpna jednotka čerpala vodu na ulici Záhumení v Porubě. 22. srpna pak prováděla čerpání vodu na ulici Československý legií a stejný den odstraňovala také nakloněný strom na ulici Na Heleně a prováděla další čerpání na ulici Žofínské.

Počátek září patřil spolupráci s městským obvodem Pustkovec na přípravě tradičního pustkoveckého krmáše.

První dny v říjnu se vydal autobus našich členů na zájezd po Jižní Moravě. Za nádherného počasí členové navštívili letecké muzeum ve Vyškově a Vyškov samotný, dále klášter v Rajhradě s Památníkem písemnictví na Moravě a příjemně poseděli ve sklípku. Druhý den patřil návštěvě Baťova kanálu.

17. – 23. 10 – proběhl výcvik pilařů v Janských Koupelích za účasti Romana Motyčky a Andrease Holuši.

24. října se jednotka opět vrátila na Hlučínskou štěrkovnu, aby odzkoušela nový motorový člun, kterým je nyní jednotka vybavena, a seznámili se s jeho provozem. Součástí bylo také prověření všech čerpadel. 26. října jednotka vyjížděla k požáru chaty v Ostravě-Martinově

4. – 5. 11. proběhlo školení velitelů v Janských kůpelích za účastí Martina Kusyna a Zbyňka Slováčka.

3. 12. se uskutečnilo zde v prostorách Obecního úřadu setkání s našimi seniory.
6. 12. Jsme vypomáhali ve spolupráci s naším městským obvodem s organizováním rozsvícení vánočního stromu.
31. 12. v posledních hodinám starého roku jednotka vyjížděla k požáru výškové budovy na Havlíčkově náměstí v Porubě.

Během celého roku se členově scházeli každou druhou středu v měsíci na pravidelném školení a údržbě techniky a na konci roku složili úspěšně přezkoušení.

Rok 2011 byl pro náš sbor významný také v tom, že se nám za vydatné pomoci našeho obecního úřadu podařilo vybudovat či opravit řadu věcí.  Jednak je to již zmíněná úprava plochy pro základnu na fotbalovém hřišti, která byla nezbytná pro další pořádání Extraligy. Dále vybudování krytého stání pro naši dodávku, která získala stálý krytý přístřešek právě za touto zdí. Nutno je také zmínit úpravu půdy v Hasičské zbojnici a vybudování nového schodiště na tuto půdu.

Další kapitolou letošního roku jsou sportovní soutěže. Celou kategorii dorostu a žáků se bude za chvíli zabývat Martina Lazarová. V kategorii mužů jsme v roce 2011 měli dva týmy.  První tým se zaměřovat především na Extraligu a Moravskoslezský pohár. Druhý tým pak na MSP a okolní soutěže. Po nevydařeném předloňském vystoupení našich družstev lze pozorovat v roce právě uplynutém pozitivní signály. Týmům se dařilo zejména v Moravskoslezském poháru, kde ‚Ačko‘ obsadilo celkově 4. místo se 174 body s jen 3 bodovou ztrátou na příčku třetí a pětibodovou na celkové stříbro. Ani odstup na vítězné Velké Hoštice nebyl výrazný, pouhých 33 bodů. Celkem tým zvítězil ve čtyřech soutěžích MSP s několikrát bodoval velmi slibnými casy. Například. 17,58 ve Služovicích, 17,15 v Milostovicích, 17.30 ve Vávrovicích, 17,74 v Bolaticích  nebo 17,50 v Sádku.  I druhý tým dokázal zajíždět slušné časy. Například v Bolaticích  čas 18,36. Do letošního roku tak lze snad popřát jen hodně odhodlání a větší stability ve výkonech.

V závěru sportovní sezony se také v rámci obnovení velmi úzké spolupráce se sborem v Martinově ustavilo družstvo žen, složené z členek obou sborů. I tento tým zaznamenal zajímavé úspěchy. Například druhé místo na soutěži v Martinově či 4. Místo v závodě MSP v Neplachovicích.

Jak jsem sem již zmínil v přecházím textu je velmi potěšitelnou skutečností loňského roku, že byla znovuobnovena velmi úzká spolupráce mezi dvěma tradičními spojenci s Martinova a Pustkovce –  MARPUS. Po více než desetileté přestávce se podařilo znovu zorganizovat 22.10. v Martinově naše tradiční setkání na závěr sezóny, ale zejména výrazně zvýšit spolupráci během celého roku. V kategorii žáku, v rámci soutěžních kolektivů i při organizování dalších události.

Toto je tedy přehled činnosti, kterou jsme vykonali v tomto roce. Pokud se chcete dovědět více z jednotlivých akcí, doporučuji navštvívit naše interní stránky sboru na adrese sdh.pustkovec.cz.

Závěrem je třeba poděkovat členům sboru za jejich pomoc při zajišťování akcí pořádaných sborem a členům jednotky za jejich ochotu věnovat svůj čas pomoci ostatním, ačkoli jim to způsobuje komplikace v profesním i osobním životě.

Díky také míří k úřadu městského obvodu Pustkovec a paní starostce, za jejich aktivní přístup při řešení problému a oboustraně výhodnou spolupráci. Nemužeme také zapomínat na Úřad městského obvodu Poruba, který poskytuje finanční podporu naší jednotce, který je řazena nejen pod Pustkovec ale také pod Porubu.

Děkuji vám za pozornost a věřím, že letošní pravě začínající rok bude minimálně stejně tak úspěšný jako rok uplynulý.

Přeji Vám všem vše nejlepší do nového roku a děkuji za pozornost
P