ZPRÁVY O ČINNOSTI

Rok 2022 pohledem starosty

Rok 2022 jsme zahájili Valnou hromadou sboru. Zde jsme si vytýčili směry a cíle pro aktuální rok a prodiskutovali činnost sboru v roce loňském. V únoru, za účasti našich zástupců, proběhla Valná hromada okrsku...

Starosta hodnotí rok 2021

Začátek roku 2021 byl pro nás, dobrovolné hasiče naprosto neobvyklý. Bývalo zvykem a naší povinností, uspořádat pro členy, vždy na začátku ledna Valnou hromadu, jako nejvyšší orgán sboru. Letos nám to epidemická situace nedovolila....

Zpráva o činnosti sboru za rok 2021

Sestry a bratři hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2021 v oblasti kulturní, sportovní a činnosti jednotky sboru. K 1. 1. 2022 má náš sbor (153) členů,...

Zpráva a činnosti za rok 2020

Sestry a bratři hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2020 v oblasti kulturní, sportovní a činnosti jednotky sboru. V loňském roce nás opustili nejstarší hasič sboru bratr...

Zpráva o činnosti sboru za rok 2019

Zpráva o činnosti za rok 2019 Jan Kostka, dne 18. 1. 2020 Sestry a bratři hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2019 v oblasti kulturní, sportovní...

Zpráva o činnosti sboru za rok 2018

Zpráva o činnosti za rok 2018 Jan Kostka, dne 12. 1. 2019 Sestry a bratři hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2018 v oblasti kulturní, sportovní...