Starosta hodnotí rok 2021

Začátek roku 2021 byl pro nás, dobrovolné hasiče naprosto neobvyklý. Bývalo zvykem a naší povinností, uspořádat pro členy, vždy na začátku ledna Valnou hromadu, jako nejvyšší orgán sboru. Letos nám to epidemická situace nedovolila. Situace nám také nedovolila uspořádat kozelkový průvod masek obcí a s tím spojený společenský ples Kozelek. Výpadek v příjmech je velmi znát. Na tento ročník kozelku jsme se obzvláště těšili, jelikož jsme v posledním roce investovali nemalé prostředky do opravy masek a dokonce jsme si nechali zhotovit 2 stěžejní masky zcela nové. Jedná se o medvěda a kozla. Masky se velmi povedly.  Staré masky mají velikou historickou hodnotu a plánujeme jejich vystavení v hasičské zbrojnici.

Stále bylo povinností členů zásahové jednotky absolvovat povinnou přípravu (školení, praktický výcvik) a provádět údržbu techniky. Požáry ani další události volno neměly ani v této době a zásahová jednotka byla povolávána událostem. Probíhala i desinfekce obecního mobiliáře.

V rámci přípravy na závodní sezónu jsme vlastními silami provedli úklid a likvidaci travního porostu na části škvárového oválu za vzdálenější brankou. Stejně tak provádíme i pravidelné sekání trávy kolem hasičské zbrojnice a přilehlé louky.

U příležitosti 76. výročí osvobození Pustkovce jsme položili kytici k pomníku padlých ve II. světové válce a uctili tak jejich památku.

V pátek 30. dubna jsme se vydali do lesa, kde jsme po dohodě s místním hajným, vybrali strom na tradiční májku. Tu jsme také odpoledne vztyčili. Epidemická situace nám však nedovolila přítomnost široké veřejnosti. Kácení májky na konci května taktéž proběhlo v úzkém hasičském kruhu a spojili jsme ho s malou oslavou dne dětí. Mladí hasiči obdrželi drobné odměny a opekli si u hasičárny buřty.

Jednotka byla v neustálé permanenci. Nejenom, že probíhalo kontinuální školení všech členů, ale 3 noví členové se zúčastnili vstupního školení k získání odbornosti hasič v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích, a další člen naší jednotky si na kurzu dále prohloubil svou odbornost při výcviku pilařů.  Samozřejmostí jsou i výjezdy k zásahům.

V návaznosti na uvolňování nařízení se začalo připravovat také družstvo mužů. První letošní závody proběhly v sobotu 29.5. na pustkoveckém hřišti. Jednalo se závody okresního kola. Soutěž proběhla v kategorii dorostenci, dorostenky, muži a ženy. Našim mužům se zadařilo a z 2. místa postoupili do krajského kola v požárním sportu, které se konalo 19. června 2021 ve Vrbně pod Pradědem. Po mnoha letech půstu jsme se tak konečně podívali i na kraj, kde muži obsadili konečné 7. místo. V červnu také začala závodní sezóna v požárních útocích. Naše soutěž – O putovní pohár městského obvodu Pustkovec, která se stala součásti seriálu závodů Moravskoslezská liga v požárním útoku, se uskutečnila v sobotu 24. července na hřišti v Pustkovci, za účasti 24 družstev mužů a 10 družstev žen. Po vynikajících výkonech bralo v kategorii mužů vítězství družstvo z Prchalova, v kategorii žen družstvo ze Svinova. Kromě různých pohárových soutěží se družstvo mužů naplno věnovalo soutěžím v rámci Moravskoslezské ligy v Požárním útoku. Muži absolvovali 11 kol z celkových 12.

Nezvykle, začátkem září, se letos konala Valná hromada sboru. Tento posun z obvyklého lednového termínu, byl způsoben koronavirovými restrikcemi v první polovině roku. Valnou hromadu jsme tak rovnou spojili s oslavou 125 let od založení našeho sboru. Účast našich členů hravě přesáhla potřebnou polovinu členské základny. Po přivítání členů a hostů a volbě nezbytných komisí, nám děti předvedly svůj um. Nejmladší hasiči ve věku 3 až 5 let, předvedli zdařilou hudebně-divadelní scénku se záchranou kočky a uhašením požáru. Družstvo mladších i starších předvedlo štafetu dvojic. Důležitou součástí valné hromady bylo předání ocenění členům SDH. Nejvyšší ocenění, Řád sv. Floriána, převzal bratr Václav Kusyn, Zdeněk Popek, Stanislav Pyš a bratr Milan Wiatr. Součástí oslav byla i výstava velkoformátových fotografií, umístěných na plotě vedle hasičárny. Věřte, že výběr fotografií nebyl vůbec snadný. Z celé historie vybrat zhruba 50 zabralo až nečekané množství času. Výstava diplomů, tabel a sportovních ocenění situovaná uvnitř, byla také kvitována s povděkem.

Po loňském omezení se nám začátkem října podařilo uspořádat sportovně – společenské setkání hasičů z Pustkovce a Martinova nazvané MARPUS. Za až nečekané účasti členů opravdu všech věkových kategorií, proběhly soutěže v požárním útoku, netradiční štafetě dvojic, střelbě a hodu granátem na cíl. Soutěže byly přijaty s povděkem a všichni soutěžící ze sebe vydali maximum. Celkem jsme sestavili 10 závodních týmů, což bylo snad maximum v celé historii MARPUSu a myslím, že jsme se skvěle pobavili.

 V úterý 26. října 2021, v Centru hasičského hnutí, na zámku v Přibyslavi, si naši dlouholetí členové Ladislav Holuša, Václav Kusyn a Zdeněk Popek, z rukou starostky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Moniky Němečkové převzali nejvyšší ocenění, titul Zasloužilý hasič. Historie tohoto titulu sahá do roku 1978, kdy jej zřídil Federální výbor Svazu požární ochrany jako nejvyšší ocenění dobrovolných hasičů. Té době nesl označení titul „Zasoužilý člen požární ochrany“. Od roku 1991 je titul udílen v podobě „Zasloužilý hasič“. Jedná se o výběrové vyznamenání, které se uděluje jen členům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Titul uděluje výkonný výbor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy ZH – výrazem titulu je medaile, diplom a klopový odznak . Našim oceněným členům gratulujeme.

Z důvodu zhoršující se covidové situace jsme nepořádali podzimní setkání členů SDH.

Mimo běžnou přípravu a průběžně probíhající školení v hasičské zbrojnici, proběhlo i výjezdové školení Zásahové jednotky ve Spáleném. Letos byla hlavním tématem práce s dýchacími přístroji, obsluha agregátů zásahových vozidel a také fyzická příprava. Překážková trať, ve stylu TFA – Železný hasič, nachystaná velitelem Martinem Kusynem, řádně prověřila přípravu. Trať byla tvořena šesti úseky. Na prvním úseku bylo potřeba smotat 20 metrů dlouhou hadici C, poté přenést 2 koše s hadicemi C, následoval úsek s přenosem dvou hadic B v kotouči. Na čtvrtém úseku bylo potřeba 5 krát otočit nákladní pneumatiku, vážící 60 kg. Pátý úsek tvořilo odtažení figuríny o váze 75 kg. Na posledním úseku bylo potřeba přenést bourací kladivo do cíle. Zejména čtvrtý a pátý úsek byl opravdu velmi náročný a řádně prověřil zdatnost členů ZJ. To vše v kompletní hasičské výstroji a výzbroji s použitím dýchacího přístroje. V neděli, přesně v poledne, jsme pak kolegy, dobrovolnými hasiči ze Spáleného, uctili památku dvou dobrovolných hasičů, kteří zahynuli v září při výbuchu plynu v Koryčanech.

Dalším praktickým prověřením znalostí členů ZJ byl 9. ročník Ostravské rallye. Jedná se o zásahy při simulovaných situacích. Jednotlivá stanoviště byla rozmístěna na územní města Ostravy a jednotky se přesouvaly na základě přidělených map. Simulované zásahy jsou téměř k nerozeznání od reality. Cílem je prověřit komplexní znalosti celé jednotky. Rallye byla tvořena 6. zásahy a probíhala ve večerních a nočních hodinách. Na prvním stanovišti v Centru bezpečné jízdy Libros, měli velitelé za úkol správně zorganizovat zasahující techniku při dálkové dopravě vody a strojníci absolvovali jízdu zručnosti. Další zastávkou byla naše hasičárna v Pustkovci, kde byly pro účastníky připraveny testy, k prověření  teoretických znalostí. Následovala likvidace požáru průmyslového objektu v Dolní oblasti Vítkovice. Zde bylo pro jednotky připraveno překvapení ve formě napadení agresivními bezdomovci. Postup při řešení konfliktů u zásahů také patří mezi elementární znalosti členů ZJ. V areálu Hasičského záchranného sboru na Hranečníku pak byla nasimulována dopravní nehoda autobusu. Z realisticky připravených figurantů, tedy jejich zranění, se zamotala hlava nejednomu zasahujícímu hasiči. V Zábřehu čekala jednotku dopravní nehoda automobilu převážejícího nebezpečné látky. Na stanovišti v Radvanicích jednotka řešila záchranu zaměstnance autoservisu po úrazu elektrickým proudem. Plnění všech úkolů probíhalo pod dohledem zkušených kolegů z řad profesionálních hasičů.

Mezi výjezdy figurují hlavně požáry výškových budov, požáry osobních automobilů, spadlé stromy.

Situace na začátku roku, nepřála ani práci s dětmi. Vedoucí, kteří už cítili potřebu  se svými mladými hasiči začít něco dělat, začali realizovat nejen online tréninky, ale i různé individuální úkoly pro děti, tzv. úkoly týdne. Např. vyfotit se u jakékoliv hasičské zbrojnice, spočítat sochy v Pustkoveckém údolí, atd. Mezi nejpovedenější úkol, patřila, dle mého názoru, interaktivní dobrodružná hra, která děti a případně i jejich doprovod, provedla celým Pustkovcem. Děti se ve hře seznámily s důležitými či historickými místy v rámci našeho celého obvodu. Dále jsme připravili akci Vajíčkovník, kdy děti individuálně ozdobily strom u bludného balvanu překrásnými malovanými vajíčky. Na to plynule navázala akce Ukliď své okolí. Rodiče s dětmi mohli, např. při cestě k vajíčkovníku, uklidit nepořádek na veřejných místech okolo svého bydliště. S následným pomalým rozvolňováním mohly děti začít sportovat a trénovat společně. Okamžitě se tak začaly společně připravovat na sportovní sezónu. V květnu proběhlo okresní kolo hry Plamen. Částečně se rozjela i Ostravská liga mládeže a soutěže TFA – železný hasič. Závěrečná soutěž Ostravské ligy proběhla na domácí půdě v Pustkovci, kde se děti utkaly v oblíbené disciplíně požární útok a také v běžecké disciplíně štafeta 4 x 60 m. Všechny děti předvedly krásné výkony, které je vynesly až na medailové příčky. V kategorii mladších žáků děti vybojovaly krásné stříbrné místo a v celkovém pořadí se staly absolutními vítězi své kategorie 14. ročníku Ostravské ligy mládeže a zajistily si možnost zúčastnit soutěže o Pohár starosty Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje.  Se stejným nasazením zabojovala i obě družstva starších žáků. Starší B na domácí soutěži zvítězili. Od 2. Do 6. Srpna jsme pořádali v hasičské zbrojnici příměstský tábor. Podporou nám k tomu byla dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České rady mládeže, která kemp zaštítila. Zúčastnilo se ho 22 dětí a 3 vedoucí. Děti se seznámily s první pomocí, o které jím přednášeli zdravotníci z Českého červeného kříže, hasiči jim ukázali výstroj a výzbroj hasičů. Dále děti trénovaly střelbu, vyráběly týmová trička a hasičská auta z kartonu. Účastníci příměstského tábora trávili čas i mimo hasičskou zbrojnici. Navštívili Hasičské muzeum v Ostravě, také Zoo a Jump arénu v Dolní oblasti Vítkovic. Na závěr celého týdne ještě hledaly poklad. Zpestření byla jedna noc v hasičárně.

V neděli 5.9.2021 proběhl na hřišti 0. ročník závodů TFA – mladý železný hasič. Soutěže se zúčastnila družstva Soběšovic, Martinova a Pustkovce. Celkově 50 dětí, rozdělených do kategorií. Mladí závodníci měli na dvou tratích za úkol zapojit hadici s proudnicí na hydrantový nástavec, poté přenést hadice v kotouči přes kladinu, přenést hasicí přístroj na určené místo, následoval slalom hasičským autem, u starších převrácení pneumatiky, přeskok, podlezení překážky, překonání tunelu a na závěr válení barelu s vodou do cíle. Dále byla ještě nachystaná soutěž v motání hadic. Soutěž byla individuální a pro ty nejlepší byly připraveny hodnotné ceny. V září se naplno rozjely tréninky na novou sezónu, proběhly závody v hře Plamen a závod požárnické všestrannosti v rámci OLM v Horní Datyni. V listopadu se také děti připravovaly na splnění specializace Kuchař. Učily se např. prostírat stůl a správně stolovat, ochutnávali poslepu ovoce a zeleninu, vyráběli zdravé cukroví. Vrcholem celého programu bylo pečení perníčků. Letos si pečení, díky karanténám, užili jen mladší. Od konce listopadu se děti připravují v tělocvičně Základní školy Karla Pokorného.

Letošní rok nebyl jednoduchý, hlavně zima a jaro spolkovému životu nebylo nakloněno. Přesto jsem rád, že se nám podařilo důstojně oslavit letošní výročí 125 let od založení sboru, za což všem děkujeme. Je potřeba také poděkovat dárcům a poskytovatelům grantů za podporu a to nejen finanční, ale i materiální.

Ovšem těmi hlavními, kterým patří díky největší, jsou aktivní členové SDH. Ať už to jsou členové výboru, členové zásahové jednotky, vedoucí mládeže a řadoví členové. Bez právě těch aktivních členů bychom nezvládli a neuspořádali vůbec nic. Nenechme se proto ukolébat pasivitou dvou kovidových let a vrhněme se do dalšího vývoje sboru aktivně a s chutí.

Prožili jsme zvláštní rok, plný zvratů, překotných příkazů a nařízení. Přeji nám všem, aby rok 2022 byl v mnohém lepší, abychom ho prožili ve zdraví, k tomu s trochou štěstí a množstvím úspěchů.

Pavel Tichý, v.r.

Starosta SH – ČMS SDH Pustkovec