Plán činnosti na rok 2012

Celoročně
–    plamen MH a dorostu: duben, květen, červen, září, říjen
–    pohárové soutěže MH
–    práce s dětmi v kroužku mladých hasičů: každý pátek
–    školení a cvičení všech členů zásahové jednotky: průběžně dle pokynů velitele ZJ
–    kontroly plnění úkolů z výborových schůzí: průběžně
–    zprávy o hospodaření SDH: jednou za tři měsíce
–    výborové schůze se budou konat jednou měsíčně – předpoklad poslední čtvrtek v měsíci – datum výborové schůze naleznou členové na nástěnce HZ

Leden
–    výroční valná hromada 7.1.2012
–    Hasičský bál 21.1.2012
–    Příprava plesu „Kozelek“
–    kondiční příprava zásahové jednotky a družstev požárního sportu

Únor
–    Kozelek 18.2.2012
–    21. 2.2012 – Masopust na Masarykově náměstí
–    kondiční příprava zásahové jednotky a družstev požárního sportu
–    futsalový turnaj

Březen
–    kondiční příprava zásahové jednotky a družstev požárního sportu
–    příprava „Stavění Máje“
–    příprava setkání hasičských praporů

Duben
–    údržba HZ
–    příprava zájezdu
–    „Stavění Máje“ 30.4.2012

Květen
–    12.5.2012 – Hasičská soutěž žáků
–    26.5.2012 – kácení „Máje“
–    příprava a postupové soutěže žáků, dorostu, mužů a žen
–    den otevřených dveří v Hasičské zbrojnice
–    účast na setkání Hasičských praporů
–    příprava Extraligy ČR v požárním útoku

Červen
–    dětský den a fotbalové utkání mezi SDH a TJ SOKOL
–    příprava a postupové soutěže žáků, dorostu, mužů a žen
–    příprava Extraligy ČR v požárním útoku

Červenec
–    16.7.2012 – soutěž v požárním útoku v Pustkovci, zařazená do Extraligy ČR v požárním útoku a Moravskoslezského poháru

Srpen
–    Příprava družstev na pohárové závody
–    příprava Pustkoveckého Krmáše

Září
–    zajišťování Pustkoveckého Krmáše
–    příprava inventarizace majetku
–    ukončení sportovní sezóny
–    setkání seniorů
–    MARPUS – setkání sborů z Pustkovce a Martinova

Říjen
–    inventarizace majetku
–    branný závod hry Plamen: oddíl MH a dorostu
–    brigáda

Listopad
–    kondiční příprava zásahové jednotky a družstev požárního sportu
–    organizační příprava VVH
–    výroční setkání členů – kulturní akce

Prosinec
–    pomoc při organizaci rozsvěcování vánočního stromu
–    organizační a technická příprava VVH
–    příprava „Hasičského bálu“
–    kondiční příprava zásahové jednotky a družstev požárního sportu

Výše uvedený plán bude doplňován dle potřeb a aktuálních skutečností. Výborové schůze se budou konat vždy poslední týden v měsíci, případně dle pracovní doby členů výboru.