HISTORIE SBORU

Sbor dobrovolných hasičů v obci Pustkovec, který je dnes městským obvodem Ostravy, založila skupina několika nadšenců 6. ledna 1896, aby tak uchránila své majetky před zničujícím ohněm.

Ve svých dějinách prošel početnými obdobími temna. V současné době je však jedním z nejaktivnějších a nejznámějších sborů v České republice. Přes 150 členů se věnuje zejména práci s mládeží, přípravou kulturních akcí, požárnímu sportu a samozřejmě také skutečné hasičské práci.

Fotografie zakladatelů z roku 1898

Fotografie zakladatelů z roku 1898