ZÁPISY ZE SCHŮZE

Plán činnosti SDH Pustkovec na rok 2011

Celoročně –          plamen MH a dorostu: duben, květen, červen, září, říjen –          pohárové soutěže MH –          práce s dětmi v kroužku mladých hasičů: každý pátek –          školení a cvičení všech členů zásahové jednotky: průběžně dle pokynů...

Usnesení z Výroční valné hromady 8. ledna 2011

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA KONANÁ 8.LEDNA 2011 Schvaluje program jednání Schvaluje  mandátovou komisi ve složení: Stanislav Pyš, Marcel Šotlík, Vojtěch Otisk, návrhovou komisi ve složení: Martina Lazarová, Miroslav Otisk, Martin Kusyn Bere na vědomí zprávu...