TECHNIKA A ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA

Zásahy jednotky v roce 2020

Jsme vybavení dvěma zásahovými vozy.

2015-09-20 12.11.36

23. prosince 2014 jednotka obržela zcela novou Tatru CAS 30.

Na jaře 2016 byla vyřezená Avia A31 nahrazen zcela novým automobilem
DA 15 – L2T na podvozku Mercedes Benz 516 CDi 4×4.

2016-01-21 11.07.59

Velitelem zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů je Martin Kusyn a v současné době čítá 18 členů.

Oba automobily před novou hasičskou zbrojnicí