ZÁPISY ZE SCHŮZE

Zpráva jednatele za rok 2009

Vážené dámy a pánové, dovoluji si vám předložit stručnou zprávu jednatele Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec. K 31.12.2009 měl náš sbor 135 členů, z toho 59 žen a 77 mužů. 21 členů dosud nedosáhlo věku 18 let...

Usnesení s VVH sboru

přítomní členové se usnášejí takto: VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA KONANÁ 9.LEDNA 2010 Schvaluje program jednání Schvaluje mandátovou komisi: Marcel Šotlík, Petr Holuša, Milan Wiatr, návrhovou komisi: Libor Slováček, Václav Kusyn, Ivana Holušová, volební komisi: Vojtěch...