Zpráva o činnosti sboru za rok 2018

Zpráva o činnosti za rok 2018

Jan Kostka, dne 12. 1. 2019

Sestry a bratři hasiči, vážení hosté,

dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2018 v oblasti kulturní, sportovní a činnosti jednotky sboru.

K poslednímu dni loňského roku měl náš sbor 147 členů, z toho 96 mužů a 51 žen. Mladých hasičů ve věku do 18 let, kterým podle stanov nepřísluší právo hlasovat na výročních valných hromadách sboru, máme 39. Náš sbor má tudíž 108 členů s hlasovacím právem a pro usnášeníschopnost této výroční valné hromady je třeba 55 přítomných členů. Po celý rok jsme se také věnovali našich hasičským internetovým stránkám.

Kulturní činnost:

Schůze výboru se uskutečňovaly pravidelně, celkem 11x v roce 2018, nejčastěji poslední úterý v měsíci. Výroční valná hromada našeho sboru byla v loňském roce v sobotu 20. ledna 2018.

23. ledna se naši členové zúčastnily výroční valné hromady okrsku č. 4 v Martinově.

Únor patřil tradičně Kozelku, který se doopravdy vydařil. Nejprve byl v sobotu 10. února průvod masek obcí se scénkou pro děti u hasičské zbrojnice. Následoval pak podobný průvod se scénkou, kterou jsme předvedli při povedených Masopustních slavnostech na Masarykově náměstí v Ostravě, které organizovalo Ostravské muzeum v úterý 13. února 2018. Závěr patřil plesu, který proběhl v sobotu 24. února a ples byl vyprodaný.

3. března proběhlo setkání představitelů SDH a zasloužilých hasičů, kterého se náš sbor rovněž účastnil. 9. března jsme zorganizovali oslavu MDŽ v hasičské zbrojnici. 17. března bylo setkání žen v HZ v Ostravě – Zábřehu. Dne 21. března zemřel náš člen pan Petr CAMFRLA, jeho pohřeb se konal, za účasti členů našeho sboru v kostele v Třebovicích dne 28. 3. 2018.

18. dubna nás opustila naše členka paní Olga FOLTÝNOVÁ, její pohřeb se konal, za účasti členů našeho sboru v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci dne 23. 4. 2018. 21. dubna se naši členové sboru zúčastnili setkání praporů v Šenově, 25. dubna proběhl zájezd zasloužilých hasičů do Vrbna pod Pradědem. V sobotu 28. dubna se uskutečnila postupová soutěž mužů a žen o pohár starosty okrsku za účastni našeho týmu mužů a následně byli členové sboru pro strom na „májku“.

Květen je na naši činnost tradičně bohatý. Můžeme zde také zařadit stavení máje, které se odehrává v předvečer 1. května. 9. května, pak naši dva členové reprezentovali sbor v rámci darování krve v krevním centru v Ostravě – Porubě. 26. května proběhlo kácení máje a dětský den.

17. června v dopoledních hodinách proběhla dětská soutěž na Pustkoveckém hřišti, kdy touto soutěží byla rovněž ukončena ostravská liga mládeže. 23. června jsme zorganizovali soutěž v požárním útoku o pohár Městského obvodu Pustkovec, kde bohužel náš tým i tým žen „MARPUS“ nebyl klasifikován. Soutěž vyhráli hasiči z Petřvaldíku s časem 14,12 sekund a hasičky z Píště s časem 19.87 sekund. 19. června byly vytvořeny první nové (zalaminované) průkazy sboru SH ČMS SDH Pustkovec.

Srpen byl smutným i významným měsícem pro náš sbor. Dne 18. srpna zemřel starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pan Ing. Karel RICHTER, ve věku nedožitých 68 let, jeho pohřeb se konal dne 28. srpna v obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích. 22. srpna bylo za účasti pana Tomáše Macury, primátora města Ostravy, provedeno slavnostní poklepání na základní kámen nové hasičské zbrojnice, následně dne 23. srpna proběhla v hasičské zbrojnici oslava k této příležitosti. 

2. září se uskutečnil tradiční „krmáš“, letos ve velmi zredukované formě vlivem nepříznivého počasí. 28. – 30. září proběhl pobyt členů sboru na Horní Bečvě, kterého se zúčastnilo 44 členů.

13. října proběhlo ukončení závodní sezóny společně s hasiči z Martinova, tradiční „Marpus“ kterého se zúčastnili i rodiče našich malých závodníku. Tématem kulinářského klání byla „zelňačka“. 26. října proběhl slavnostní akt kladení věnců a zasazení lípy u pomníku k oslavám 100 let republiky.

6. listopadu byli naši členové, Jindřich Šmerda, Milan Wiatr a Stanislav Pyš, vysláni na setkání zasloužilých hasičů do Martinova. 19. listopadu proběhlo školení preventistů, kterého se zúčastnil i náš člen pan Ladislav Janečka. 24. listopadu se naši členové zúčastnili výroční valné hromady v Plesné.

6. prosince proběhla za účasti našich členů výroční valná hromada v Martinově.

V rámci hospodaření našeho sboru se chci zmínit o úspěšně požádaných dotacích, které nám byly loňského roku poskytnuty z rozpočtu ÚMOb. Pustkovce, městské části Poruby, Moravskoslezského kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – dotace sport. Tyto finance pak používáme k naší činnosti a to zejména pro zabezpečení, práce s mládeži a pořizování vybavení pro náš sbor a činnost jednotky.

Sportovní činnost:

Nejprve Vás seznámím s činností kolektivu mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů v Pustkovci. Naše družstva mladých hasičů tradičně závodila v kategorii mladších žáků a starších žáků. Náš kolektiv mladých hasičů tvořilo v uplynulé sportovní sezóně 35 závodníků, 2 členové do 18 let již v roli instruktorů.

Kondiční příprava mládeže proběhla od listopadu do března v tělocvičně ZŠ Pokorného. Zdokonaluje se jak fyzická zdatnost dětí, tak jejich technická zručnost. Delší příprava na sezónu v tělocvičně určitě sklidila úspěch.

14. ledna se konalo 2. kolo Ostravské ligy (OLM) v Michálkovicích. V březnu pokračovala liga třetím kolem v Horní Datyni. Tentokrát v podobě uzlové štafety, střelby a hadicové štafety.

Na zimní zápolení jsme navázali dubnovým sportovním soustředěním (6 – 8. dubna) na chatě Dukle na Čeladné. Výlet na skokanské můstky do Frenštátu, stezka odvahy, plnění specializací Střelec, trénink štafet a jednotlivců, baseball, fotbal, to vše děti prožily se svými kamarády a vedoucími. Před náročnou sportovní sezónou to bylo příjemné zakončení zimního období.

V květnu již začalo sportovní zápolení venku a to 4. kolem ligy ve Svinově. O den později děti čekaly muglinovské disciplíny: džberovka, štafeta CTIF a hadicová štafeta. Ten největší závod však teprve přišel. Celostátní hra Plamen se konala 12. 5. 2018 tradičně na hasičské stanici v Martinově. V sobotním klání mladších družstev se naši mladší A umístili na bronzovém 3. místě a mladší B na 14. místě. V neděli pak v utkání starších družstev pustkovečtí získali 9. místo. Konala se také hasičská soutěž TFA v podobě netradiční hasičské dráhy na způsob „železného hasiče“, které se zúčastnili vybraní zástupci všech našich družstev. A na Globus cupu v Opavě si naši dva svěřenci zaběhli disciplínu 60 m s překážkami s výsledkem: Matyáš Gawryš – 19. místo a Jindřich Vjaclovský – 11. místo. Oběma gratulujeme.

Posledním závodem Ostravské ligy a zároveň posledním závodem loňské sezóny bylo 10. kolo ligy v Pustkovci. Závody na domácí půdě jsou velmi zavazující a naše děti to vzaly pevně do svých rukou. Mladší A potvrdili své úspěchy a opět dosáhli prvního místa. Za silné podpory rodičů a dalších diváků i ostatní družstva bojovala, mladší B skončili na 11. místě a starší na 6. místě. Zde se také vyhodnotila celá Ostravská liga mládeže. Pustkovečtí mladší A po všech závodech skončili na bronzové příčce, mladší B na 8. místě a družstvo starších na 7. místě. Všem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Za pořádání pustkoveckého kola této ligy opět děkujeme všem pustkoveckým pracujícím členům i ostatním pomocníkům.

Výsledky všech kol Ostravské ligy jsou uvedeny v tabulce.

Na konci června se děti za odměnu projely na raftech na řece Opavici a tím se taky rozloučily na prázdniny. Od prvního záříjového pátku 2018 jsme trénovali na branný závod a zúčastnili se dvou  závodů – poháru starosty krajského sdružení hasičů v Holčovicích a hlučínské ligy v Děhylově, kde se mladším zadařilo, a celý závod vyhráli. Na branném závodě děti zahájily hru Plamen, která bude pokračovat na jaře (mladší 12. místo, starší 14. místo). Od listopadu se opět věnujeme intenzivní přípravě mládeže v tělocvičně ZŠ Pokorného.

Během celého roku se děti také baví i jinak než jen závoděním – kromě soustředění a raftingu si všichni zajeli na cyklovýlet, zúčastnili se tradičního Marpusu, prošli se s lampiónovým průvodem, pekli tradiční perníčky a sešli se u rozsvěcení vánočního stromu. V listopadu byli také přeškoleni vedoucí v Jánských Koupelích, kdy novými vedoucími se stali: Martin Gawryš, Pavla Vjaclovská, Nikola Motyčková a Renata Plačková.

Tímto bych za celý sbor chtěl poděkovat všem vedoucím a instruktorům za jejich práci, kterou odvedli při přípravě dětí, všem členům našeho sboru, kteří nám pomáhali. Také bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu za jeho podporu, kterou věnuje mládeži našeho sboru.

Výsledky Ostravské ligy a pohárových soutěží 2017/2018 Ostravská liga 2018 Pustkovec – mladší A Pustkovec – mladší B Pustkovec – Starší Vratimov 14. místo 17. místo 7. místo Michálkovice 8. místo 15. místo 18. místo Horní Datyně 10. místo 12. místo 15. místo Svinov 2. místo 12. místo 6. místo Muglinov 2. místo 8. místo 6. místo Krásné Pole 1. místo 9. místo 9. místo Třebovice 10. místo 11. místo 7. místo Hrabová 1. místo 9. místo 7. místo Plesná 1. místo 9. místo 6. místo Pustkovec 1. místo 11. místo 6. místo Pohár starosty krajského sdružení hasičů-Holčovice 13. a 15. místo x x Děhylov – hlučínská liga 1. místo x x Vratimov – nová sezóna 11. místo x 15. místo        

V ženské kategorii máme společný tým hasiček z Martinova a z Pustkovce, „MARPUS“. V uplynulé sportovní sezóně se ženské družstvo MARPUS zúčastnilo 4. ročníku Noční Hlučínské Hasičské Ligy a pohárových soutěží v blízkém okolí. Ligu NHHL tvořilo 13 nočních závodů v požárním útoku a účastnilo se jich 15 mužských a 8 ženských družstev z Hlučínska a blízkého okolí. Na základě absence několika závodnic v družstvu letos naše závodnice neměly vysoké ambice, ale i tak se rozhodly co nejlépe reprezentovat SDH Martinov i SDH Pustkovec. V NHHL nakonec skončily s 81 body na 8. místě, ale vzhledem k časové náročnosti těchto nočních soutěží a tréninků, byly i tak spokojeny. Nejlépe se umístily na 2. místě v 8. kole ligy NHHL v Martinově s časem 18,30 a 3. místo získaly ve Strahovicích s časem 19,69. Mimo ligu NHHL se nejlépe umístily na noční soutěži v Plesné, a to na 2. místě. Kromě klasických soutěží v požárním útoku se ženský tým zúčastnil extrémního překážkového závodu MAD RACE v Ostravě a GEROY v Přerově, branného závodu tříčlenných hlídek ve Václavovicích a podílel se na přípravě všech akcí obou sborů během celého roku. Mimo období soutěží se snaží na sobě pracovat, společně chodí cvičit a pravidelně zdolávají Lysou horu. Snad se jejich přípravy zúročí v další běžecké sezóně a již se nebudou potýkat s nedostatkem členek v týmu.

V kategorii mužů se v roce 2018 sestavil jeden tým, který odjel 25 závodů, z nejlepších umístění bylo 3. místo v Plesné, 3. místo v Martinově, 9. místo na Msl v Kozmicích (kde byla veliká konkurence). I přes nevelké úspěchy jsme rádi, že je zde kolektiv, který se snaží stále závodit.

Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:

V zásahová jednotce sboru dobrovolných hasičů Pustkovce je 18 členů sboru, kteří se celoročně připravují a zdokonalují v rámci odborné i fyzické přípravy. Od listopadu do března probíhala každou středu večer fyzická příprava v tělocvičně na Integrovaném výjezdovém centru v Ostravě – Porubě a 2x v měsíci probíhala odborná školení jednotky. 12. 1. a 3. 2. 2018 proběhlo cvičení dýchací techniky v polygonu hasičské stanice HZS Ostrava – Ffejdy. 26. – 27. 10. 2018 proběhlo školení velitelů Jánských Koupelích, účast Martin Kusyn, Roman Motyčka a dále absolvoval Tomáš Koval velitelský kurz a Jindřich Šmerda ml. základní odbornou přípravu člena jednotky v Jánských Koupelích. Současně Jindřich Šmerda ml. nahradil v jednotce Jana Holušu. Členové jednotky po celý rok pravidelně udržují svěřený výjezdový materiál, obě nová výjezdová vozidla a pečují o obecní budovu hasičské zbrojnice. Výjezdy jednotky jsou zpravidla (kromě našeho obvodu) do Poruby, Plesné, Martinova a Třebovic. Samozřejmá je pomoc obci v rámci pilařských výcviků, při kácení stromů  

Jednotka celkem vyjela v roce 2018 celkem 9x a to 6x k požáru a 2x k technické (likvidační) pomoci, 5x – jednotka nevyjela a to z důvodu, že výjezd byl nahlášen v standardní pracovní době.

Seznam výjezdů

13. 1. 2018 výjezd na ul. O. Jeremiáše, Ostrava – Poruba – požár bytu,

18. 1. 2018 Ostrava – Svinov – požár bytu jednotka nevyjela,

7. 3. 2018 v 00:21 hodin výjezd na ul. Opavská 805/71, Ostrava – Poruba – požár střechy,

30. 4. 2018 v 11:09 hodin výjezd na ul. Opavská 1126/70, Ostrava – Poruba – spadlý strom,

9. 5. 2018 v 03:39 hodin výjezd na ul. L.Podešťe 1885/3, Ostrava – Poruba – požár 9. patro,

23. 5. 2018 v 13:36 hodin ul. Studentská, Ostrava – Poruba – požár bytu jednotka nevyjela,

23. 5. 2018 v 13:53 hodin ul. 17. listopadu 747/54, Ostrava – Poruba – požár bytu jednotka nevyjela,

9. 7. 2018 v 21:27 hodin výjezd na ul. Slavíkova, Ostrava – Poruba – požár bytu,

13. 7. 2018 v 17:24 hodin výjezd na ul. Opavská 984/21, Ostrava – Poruba – požár bytu 5. patro,

17. 9. 2018 v 13:45 hodin ul. Nam. Václava Vacka1672/133, Ostrava – Poruba – požár bytu jednotka nevyjela,

18. 9. 2018 v 12:52 hodin ul. Slavíkova, Ostrava – Poruba (Lidl) – požár jednotka nevyjela,

1. 11. 2018 likvidační práce – vytáhnutí stromu z Pustkoveckého rybníka,

10. 11. 2018 v 17:16 hodin ul. Plesná 26, Ostrava – Plesná – požár  domu,

21. 12. 2018 v 00:30 hodin Ostrava – Martinov, požár nízké budovy (chatka).

Závěrem chci poděkovat všem členům sboru za jejich nezištnou pomoc při zajišťování akcí pořádaných sborem a členům jednotky za jejich ochotu věnovat svůj čas pomoci ostatním. Současně musím poděkovat všem vedoucím a instruktorům za jejich práci, kterou odvedli při přípravě dětí. Poděkování také míří za úřadem městského obvodu Pustkovec, který podporuje dlouhodobě naší činnost.

Děkuji vám za pozornost a přeji vám, hodně zdraví, štěstí a radosti do tohoto roku 2019 ať se všichni ještě letos jednou sejdeme v naší nové zbrojnici!