Výroční zpráva kolektivu mládeže SDH Pustkovec 2016

Dámy a pánové, sestry, bratři, vážení hosté,
Dovolte mi seznámit Vás s činností kolektivu mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů v Pustkovci. Naše družstva mladých hasičů závodila v kategorii mladších žáků a starších žáků. Náš kolektiv tvořilo do konce loňského ročníku 42 závodníků, od září 2016 je základna tvořena 32 dětmi.

Jarní příprava probíhala od ledna do března v tělocvičně ZŠ Pokorného a první venkovní tréninky jsme strávili na dubnovém soustředění na Morávce, kde nám vyšlo krásné počasí. 16. dubna 2016 náš sbor oslavil 120 let své existence a i naši mladí hasiči se zúčastnili a předvedli se v malé scénce v podobě zásahu u požáru.
Pravidelně se zúčastňujeme celostátní hry Plamen a Ostravské ligy, proto jsme věnovali i další ročník těmto soutěžím. V 9. ročníku Ostravské ligy jsme letos odběhli opět 11 závodů. Sice jsme nevyhráli celou ligu, ale na každém závodu jsme ze sebe vydali maximum. Za pořádání pustkoveckého kola této ligy opět děkujeme všem pustkoveckým pracujícím členům i přespolním pomocníkům.
Závěrečná a stěžejní soutěž, okresní kolo hry Plamen, se konala 8.5.2016 na hasičské stanici v Martinově, družstva mladších vybojovala krásné 6. a 13. místo, starší pak výborné páté místo. 28. května byl spolu se stavěním Máje uskutečněn obcí a dalšími organizacemi dětský den pro děti z široké veřejnosti i ty hasičské.
Od září 2016 jsme trénovali na branný závod, kde došlo k řadě změn dle nových směrnic pro hru Plamen a také u štafety dvojic, která již tradičně bývá součástí branného závodu, došlo k razantnímu zjednodušení pravidel. Na branném závodě 15. října 2016 ve Václavovicích se naše 2 družstva mladších umístili na 9. a 13. místě, družstvo starších na 15. místě.
První sobotu v říjnu náš sbor pořádal setkání Marpus se sousedským martinovským sborem, tentokrát na téma KNEDLÍKOBRANÍ. Kromě soutěže ve vaření sladkých knedlíků, kterou hodnotila porota ve složení našich nejmladších hasičů a vedení obou sborů, jsme se všichni pobavili u her zaměřených na jídlo a lahůdky.
Podzimní období jsme věnovali proškolení našich vedoucích a instruktorů v Jánských Koupelích v termínu 11.-13.11.2016 a zábavnějším aktivitám s dětmi než je intenzivní příprava disciplín. To nás čeká hlavně od ledna nového roku v podobě přípravy v tělocvičně ZŠ Pokorného. Užili jsme si drakiádu, lampiónový průvod, pečení perníčků, rozsvěcení vánočního stromu a mikulášskou besídku.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem vedoucím a instruktorům za jejich práci, kterou odvedli při přípravě dětí, všem členům našeho sboru, kteří nám pomáhali. Také musím poděkovat výboru naší organizace za podporu a pomoc v naší činnosti s mládeží a obecnímu úřadu za jeho podporu, kterou věnuje mládeži našeho sboru. Vám všem zde přítomným přeji do nového roku hodně zdraví a štěstí a radosti.
Mgr. Martina Hiblerová, vedoucí kolektivu