Výroční zpráva kolektivu mládeže SDH Pustkovec 2015

Dámy a pánové, sestry, bratři, vážení hosté,

Dovolte mi seznámit Vás i letos s činností kolektivu mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů v Pustkovci. Naše družstva mladých hasičů závodila v kategorii mladších žáků a starších žáků. Náš kolektiv tvořilo do konce loňského ročníku 34 závodníků, od září 2015 je základna tvořena 42 dětmi.

Již tradičně naše všechna družstva trénovala od ledna do března v tělocvičně Gymnázia Olgy Havlové, protože zimní období není pro venkovní přípravu nakloněno. Každý rok se nám okresní kolo hry Plamen termínově přibližuje k brzkému jaru, proto se tréninkové možnosti krátí a musíme intenzivně pracovat ihned po vánočních prázdninách. V dubnu jsme strávili příjemný víkend v podhůří Beskyd a soustředili jsme se nejen na stmelení kolektivu, ale také na fyzický trénink.

Pravidelně se zúčastňujeme celostátní hry Plamen a Ostravské ligy, proto jsme věnovali i další ročník těmto soutěžím. V 8. ročníku Ostravské ligy jsme letos odběhli 11 závodů. Naše 2 družstva mladších žáků skončila na výsledném 11. a 17. místě, družstvo starších na 10. místě. Musíme pochválit naše nejmladší hasiče (předškoláky a prvňáčky), protože řada disciplín je pro ně technicky velmi náročná. Také náš sbor organizoval jednu ze soutěží ostravské ligy, a to slavnostní závěrečnou. Přestože po zkušenostech přesunujeme naši soutěž co nejblíže létu, déšť nás prostě dožene. Proto děkujeme všem zúčastněným, že to nevzdávají a pomáhají nám i v těch nejdrsnějších podnebných podmínkách.

Naše nejdůležitější soutěž, okresní kolo hry Plamen, se konala 9.5.2015 na hasičské stanici v Martinově, družstva mladších vybojovala 9. a 12. místo, starší pak místo sedmé. V ročníku 2015/2016 se tento závod rozšíří na 2 soutěžní dny s dvěmi pokusy na každé disciplíně, což může být pozitivní pro celkové dosažené výsledky.

Od září jsme trénovali na branný závod, kde došlo pro mladší kategorii ke změně, a to zavedení střelby ze vzduchovky. Na branném závodě 10. října 2015 v Michálkovicích se naši mladší umístili na 5. a 13.místě, starší na 6. místě.

Již tradičně, třetí sobotu v říjnu (18.10.2015), jsme se zúčastnili přátelského setkání s martinovskými hasiči na akci MARPUS. Tentokrát jsme zavítali k našim sousedům uvařit dobrý kotlíkový guláš v soutěži Gulášobraní. Zábava byla připravena i pro ty nejmenší včetně soutěžního běhu v mini požárním útoku.

Podzimní období jsme věnovali zábavným hrám, pouštění draků, lampiónovému průvodu, pečení perníčků, vánočnímu večírku a rozsvěcení vánočního stromu v naší obci. Od ledna se opět chystáme procvičovat naše dovednosti v tělocvičně, tentokrát na ZŠ Pokorného a připravit se tak na novou sezónu.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem vedoucím a instruktorům za jejich práci, kterou odvedli při přípravě dětí, všem členům našeho sboru, kteří nám pomáhali. Také musím poděkovat výboru naší organizace za podporu a pomoc v naší činnosti s mládeží a obecnímu úřadu za jeho podporu, kterou věnuje mládeži našeho sboru. Vám všem zde přítomným přeji do nového roku hodně zdraví a štěstí a radosti.

Mgr. Martina Hiblerová, vedoucí kolektivu