Zpráva o činnosti sboru za rok 2019

Zpráva o činnosti za rok 2019

Jan Kostka, dne 18. 1. 2020

Sestry a bratři hasiči, vážení hosté,

dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2019 v oblasti kulturní, sportovní a činnosti jednotky sboru.

K 20. 1. 2020 má náš sbor 148 členů, z toho 91 mužů a 57 žen. Mladých hasičů ve věku do 18 let, kterým podle stanov nepřísluší právo hlasovat na valných hromadách sboru, máme 35. Náš sbor má tudíž 113 členů s hlasovacím právem a pro usnášeníschopnost této výroční valné hromady je třeba 57 přítomných členů.

Kulturní činnost a činnost sboru:

Schůze výboru se uskutečňovaly pravidelně, celkem 12x v roce 2019, nejčastěji poslední úterý v měsíci. Výroční valná hromada našeho sboru byla v loňském roce v sobotu 12. ledna 2019.

23. 2. 2019      „KOZELEK“ průvod masek obcí se scénkou pro děti u hasičské zbrojnice;

2. 3. 2019        „KOZELEK“ ples, který byl vyprodaný; 

5. 3. 2019        „KOZELEK“ průvod městem při masopustních slavnostech na Masarykově náměstí v Ostravě, které organizovalo Ostravské muzeum;

8. 3. 2019        byla zorganizována oslava MDŽ v hasičské zbrojnici;

16. 3. 2019      ples SH – ČMS s účastí členů sboru;

30. 4. 2019      stavění „máje“;

7. 5. 2019        oficiální den „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“, zúčastnili se 3 členové sboru;

8. 5. 2019        setkání praporů v Radvanicích;

25. 5. 2019      kácení máje a dětský den;

5. 6. 2019        zakoupen automobil FORD TRANSIT – 9 míst;

15. 6. 2019      prodán starý vůz;

24. 6. 2019      proběhla dětská soutěž: mladší „A“ – 1. místo, mladší „B“ – 5. místo, starší – 8. místo;

29. 6. 2019      proběhla soutěž v požárním útoku o pohár starosty obce,

  • muži: 1. Děhylov, 2. Trojanovice, 3. Plesná. Naši muži – „N“,
    • ženy: 1. Svinov, 2. Píšť, 3. „Marpus“;

1. 9. 2019        se uskutečnil „KRMÁŠ“ ve velmi hojné účasti;

5. 10. 2019      od 12:00 hod. proběhla za účasti pana Tomáše Macury, primátora města Ostravy slavnostní kolaudace nové hasičské zbrojnice!

12. 10. 2019    závěr závodní sezóny – tradiční „Marpus“ v Martinově, zúčastnili se i rodiče našich malých závodníku. Tématem kulinářského klání byl „boršč“;

26. 10. 2019    proběhl slavnostní akt kladení věnců a zasazení lípy u pomníku k oslavám 100 let republiky;

15. 11. 2019    školení preventistů – Ladislav Janečka, Petr Liška;

6. 12. 2019      proběhla za účasti našich členů výroční valná hromada v Martinově.

V rámci hospodaření našeho sboru bylo úspěšně požádáno o dotace, které nám byly loňského roku poskytnuty z rozpočtu obce Pustkovce, městské části Poruby, Magistrátu města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – dotace sport. Tyto finance používáme k naší činnosti a to zejména pro zabezpečení, práce s mládeži a pořizování vybavení pro náš sbor a činnost jednotky.

Sportovní činnost:

Činnost kolektivu mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů v Pustkovci. Naše družstva mladých hasičů závodila v kategorii mladších žáků 2 družstva a v kategorii starších žáků 1 družstvo. Letos v kategorii mladších žáků 1 družstvo a v kategorii starších žáků 2 družstva. Kondiční příprava mládeže probíhá 2x týdně a od listopadu do března i v tělocvičně ZŠ Pokorného. Zdokonaluje se jak fyzická zdatnost dětí, tak jejich technická zručnost. Závodníků bylo 28, vedoucích a instruktorů 10.

5. – 7. 4. 2019  soustředění dětí na chatě Mečová – Horní Bečva;

29. 6. 2019      sjíždění řeky Opavy z Háje ve Slezsku do Třebovic;

5. 10. 2019      účast na slavnostním otevření nové hasičské zbrojnice v Pustkovci;

12. 10. 2019    akce „Marpus“ – setkání všech generací hasičů z Martinova a Pustkovce;

1. 11. 2019      lampiónový průvod;

8. 11. 2019      pečení perníčků;

16. 11. 2019    výjezdní zasedání vedoucích Komorní Lhotka;

22. 11. 2019    zahájena tělocvična ZŠ Pokorného;

30. 11. 2019    školení vedoucích v atletickém tunelu Ostravě – Vítkovicích.

Výsledky soutěží 2018/2019 Ostravská liga 2018/2019 Pustkovec – mladší A Pustkovec – mladší B Pustkovec – starší Michálkovice 6. místo x 14. místo Horní Datyně 5. místo x 12. místo Svinov 1. místo 11. místo 4. místo Muglinov CTIF 1. místo 8. místo 4. místo Hrabová 4. místo 8. místo 10. místo Krásné Pole 7. místo 5. místo 7. místo Plesná 4. místo 9. místo 10. místo Pustkovec 1. místo 5. místo 8. místo Celkové výsledky 3. místo 10. místo 9. místo Hra PLAMEN 5. místo 11. místo 9. místo Pohár starosty krajského sdružení – Velké Hoštice 1. místo x x Klimkovice – noční N x x NOVÁ SEZÓNA Hlučínská liga 2019/2020 Pustkovec – mladší Pustkovec – starší A Pustkovec – starší B Děhylov 8. místo x x Dolní Lhota 2. místo 4. místo 2. místo Markvartovice x x N Ostravská liga 2019/2020 Pustkovec – mladší Pustkovec – starší A Pustkovec – starší B Vratimov  8. místo 14. místo  16. místo  Hra PLAMEN – branný závod 18. a 6. místo 20. a 13. místo 22. a 14. místo

25.5. Hošťálkovice – TFA – železný hasič

Pustkovec ml.B Vít Holuša-4., Matouš Axman-15., J. Polák-23., V. Polák-25., Tichý-29., Hubička-33., Hubičková-22.,
Pustkovec ml.A Plaček-3., Matěj  Axman-4., Vjaclovský-8., Václav Holuša -10., Gawryš-20.,Vjaclovská-5.,
Pustkovec st. A M. Polák-10.

Ženská kategorie – Pro družstvo Marpus byla letošní sezóna sportovní pauzou z důvodu nedostatku běžkyň. Ale jak už je roky známo, nejsou to jen týmové kolegyně, ale také kamarádky. A i tak se snaží trávit čas a různé akce společně. Opět se zúčastnily extrémního závodu Mad Race, letos s nejlepším výsledkem. Tým se znovu spojil na naši pustkoveckou soutěž v požárním útoku a třetí místo potvrdilo, že se prostě roky strávené na hasičských závodech nezapomínají. Běhají spolu po horách, pomáhají si na kulturních akcích, společně se udržují v kondici jak fyzické, tak i duševní. A třeba se znovu objeví i na scéně hasičských závodů v následujících letech.

Kategorie mužů – Celkem se zúčastnili 16 závodů: 12 ligových kol Moravskoslezské ligy, 3 pohárové soutěže a okrskovou soutěž v Polance. Na MSL skončili na 20. místě se 76 body. Na okrskové soutěži v Polance vyhráli, v Krásném Poli skončili třetí. Na historicky posledních závodech tzv. Muglinovských schodech vyhráli obě dvě soutěžní kola. V letošní sezóně budou závodit v Moravskoslezské lize se snahou odzávodit více závodů.

Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:

V zásahové jednotce sboru dobrovolných hasičů Pustkovce je 17 členů sboru, kteří se celoročně připravují a zdokonalují v rámci odborné i fyzické přípravy. Od listopadu do března probíhala každou středu večer fyzická příprava v tělocvičně na Integrovaném výjezdovém centru v Ostravě –Porubě a 2x v měsíci probíhala odborná školení jednotky. Důležité akce jednotky:

25. 2. – 1. 3. 2019        proběhlo školení nových strojníků Jindřich Šmerda ml. a Marek Mucha;

15. 3. 2019                  školení dýchací techniky v HZS Ostrava Fifejdy;

7. 6. 2019                   cvičení – technická pomoc vyzvednutí víka ze studny na pozemku „Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského;

14. 6. 2019                  taktické cvičení v Krásném Poli;

15. 6. 2019                  ukázka TATRY ve Velké Polomy k oslavě 130 letům od založení sboru;

16. 11. 2019               požární hlídka k výročí 17. listopadu na Masarykově náměstí v Moravské Ostravě;

8. 12. 2019                  požární hlídka rozsvěcení stromu Alšovo Náměstí v Ostravě-Porubě;

Členové jednotky po celý rok pravidelně udržují svěřený výjezdový materiál, obě výjezdová vozidla a započali stěhování materiálu do nové hasičské zbrojnice. Roman Motyčka absolvoval prolongaci strojnického kurzu a společně s Tomášem Kovalem úspěšně absolvovali školení velitelů, které se uskutečnilo 1. a 2. 11. 2019 v Janských Koupelích. Jednotku na vlastní žádost opustil Vratislav Skácel – poděkování za dlouholetou práci.

Jednotka vyjela v roce 2019 celkem 16x a to 13x k požáru a 3x k technické (likvidační) pomoci, 1x – jednotka nevyjela a to z důvodu, že výjezd byl nahlášen v standardní pracovní době.

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce datum hodina místo důvod popis 1 1.1. 14:00 Pustkovecká 30, Pustkovec p požár budovy 2 8.3. 3:56 Bulharská 1424/25, Poruba p požár budovy 3 11.3. 17:27 Pustkovecká 32, Pustkovec p požár vozidla 4 5.4. 18:00 17. listopadu, Pustkovec p zahoření travnaté plochy 5 22.4. 8:24 Nábřeží SPB 284, Poruba p požár budovy 6 7. 6. 16:46 Matěje Kopeckého 571/20, Poruba p požár budovy 7 20. 6. 19:34 Pustkovecká, Pustkovec l voda na vozovce 8 20. 6. 20:41 Vozovna, Poruba l čerpání vody sklep 9 18.7. 22:46 Bílý Kartáč, lesní porost, Pustkovec p požár porostu 10 20.7. 2:04 Průběžná, Poruba p požár budovy 11 27.7. pole, obec Vřesina p požár pole 12 28.8. V. Vacka, Poruba p požár budovy 13 12.9. Ostrava l technická pomoc 14 12.10. Michálkovice p dopravní nehoda 15 17.11. 18:46 Hrabek, Ostrava – Plesná p požár porostu 16 27.11. 11:14 Polská 1523, Ostrava – Poruba n jednotka nevyjela 17 28.11. 21:42 I. Sekaniny 1803, Ostrava – Poruba p požár budovy

Závěrem chci poděkovat všem členům sboru za jejich nezištnou pomoc při zajišťování akcí pořádaných sborem a členům jednotky za jejich ochotu věnovat svůj čas pomoci ostatním. Současně musím poděkovat všem vedoucím a instruktorům za jejich práci, kterou odvedli při přípravě dětí. Poděkování také míří za úřadem městského obvodu Pustkovec, který podporuje dlouhodobě naší činnost.

Děkuji vám za pozornost a přeji vám, hodně zdraví, štěstí a radosti do tohoto roku 2020.