Zpráva o činnosti sboru za rok 2021

Sestry a bratři hasiči, vážení hosté,

dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2021 v oblasti kulturní, sportovní a činnosti jednotky sboru.

K 1. 1. 2022 má náš sbor (153) členů, z toho (98) mužů a (55) žen. Mladých hasičů ve věku do 18 let, kterým podle stanov nepřísluší právo hlasovat na valných hromadách sboru, máme (41). Náš sbor má tudíž (112) členů s hlasovacím právem a pro usnášeníschopnost této výroční valné hromady je třeba 57 přítomných členů s právem hlasovacím.

Kulturní činnost a činnost sboru:

Tak jako v loňském roce i letos spolkový život tvrdě zasáhla pandemie koronaviru a s ní spojené vyhlášení nouzového stavu a dalších omezení v první polovině loňského roku. Nemohly se tak uskutečnit naplánované volební schůze v rámci okresu, kraje ani ústředí a nemohly být prováděny další činnosti sboru, které jsou spojeny s pravidelnou přípravou zásahové jednotky a s kulturními tradicemi sboru (masopustní průvod obcí, ples „Kozelek“, stavění a kácení máje, dětský den, „Krmáš“). Schůze výboru se uskutečnily pouze 7x. Valná hromada našeho sboru spojena s oslavami 125 let vzniku proběhla až 4. září 2021.

4. 2. 2021        oficiálním sídlem sboru nová HZ;

30. 4. 2021      školení pilařů spojené se stavěním „máje“;

28. 5. 2021      kácení máje;

29. 5. 2021      proběhla okresní soutěž dorostenců, dorostenek, žen a mužů v Pustkovci (PÚ, štafeta), muži obsadili 2. místo a zajistili si tak postup do Krajského kola;

19. 6. 2021      krajské kolo ve Vrbně pod Pradědem;

20. 6. 2021      dětská soutěž v Pustkovci, kde mladší žáci obsadili 2 místo a starší žáci B soutěž vyhráli;

24. 6. 2021      proběhl pro děti ZŠ Josefa Valčíka den s hasiči na hřišti v Pustkovci, kde byla prezentována naše technika,

24. 7. 2021      soutěž MSL v Pustkovci, zúčastnilo se 24 mužů a 10 žen, 1 místo muži – Prchalov 13,7 s, 1. místo ženy – Svinov 16,3 s;

2. – 6. 8. 2021 proběhl v hasičské zbrojnici příměstský tábor dětí;

4. 9. 2021        dodatečná valná hromada a oslavy k 125 letům vzniku sboru;

5. 9. 2021        proběhl 0. ročník závodů TFA dětí;

17. – 19. 9. 2021         proběhlo výjezdní zasedání ZJ SDH,

2. 10. 2021      proběhl v Pustkovci MARPUS pod názvem „Sportovně zábavné odpoledne“;

26. 10. 2021    proběhlo slavnostní udělení řádu „Zasloužilý hasič“ v Přibyslavi, SH ČMS ocenilo naše bratry Václav Kusyn, Zdeněk Popek a Ladislav Holuša;

5. 11. 2021      proběhla Ostravská rallye, kdy v Pustkovci byla disciplína – testy odborné přípravy;

27. 12. 2021    proběhl poslední výbor se zakončením roku 2021.

V rámci hospodaření našeho sboru bylo úspěšně požádáno o dary a dotace, které nám loňského roku poskytly:

  • Nadace Agrofert – Hasičský fond Agrofert, výše daru 45.000,– Kč
  • Nadační fond VEOLIA – Zajištění celoroční činnosti dětí a mládeže SDH Pustkovec, ve výši 35.000,– Kč,
  • Siemens, s.r.o., projekt: Technické řešení systému CCTV Sboru dobrovolných hasičů v Ostravě – Pustkovci sestavených na základě technologií od společnosti Siemens – výše daru 216.000,– Kč,
  • Statutarní město Ostrava – Městský obvod Pustkovec, ve výši 30.000,– Kč na činnost sboru, dále 4.000,– Kč na věcné ceny na dětskou soutěž a 4.000,– Kč na věcné ceny na pohárovou soutěž,
  • Statutární město Ostrava – Magistrát, odbor kultury a volnočasových aktivit, projekt: Systematická celoroční příprava mladých hasičů, ve výši 30.000,– Kč,
  • Statutární město Ostrava – Magistrát, odbor kultury a volnočasových aktivit, projekt: Tradice pro všechny ve výši 15.000,– Kč,
  • Národní sportovní agentura – Můj klub 2021, ve výši 22.500,– Kč ,
  • Moravskoslezský kraj – Dotační program pro podporu SDH v roce 2021 ve výši 80.000,– Kč,
  • Česká rada dětí a mládeže – Letní Kempy 2021, ve výši 30.000,– Kč,
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Práce s dětmi a mládeží 2021, ve výši 7.500,– Kč.

Sportovní činnost:

Kolektiv mladých hasičů měl v loňském roce 1 družstvo v kategorii mladších žáků 2 družstva v kategorii starších žáků. Vzhledem k opatřením vlády byla činnost a práce s mládeží úplně zastavena. Byly zastaveny tréninky, schůzky a byly pozastaveny  dětské soutěže, jako např. celostátní hra Plamen a Ostravská liga mládeže. Pozastaveny byly také přípravy na Český pohár. Některé soutěže byly zrušeny bez náhrady, některé se přesunuly do podzimní části sezony.

21.2. 2021Zahájení distančních tréninků (cvičení, úkoly a výlety po okolí zadávané přes WhatsApp) 
21.3.Malování obrázků do soutěže PO očima dětí 
23.4.První trénink na hřišti 
23.5.Plamen – Nová VesMladší – 2.m Starší A – 10.m Starší B – 6.m
28.5.Dětský den-opékání párků u HZ 
12.6.OLM SvinovMladší –  2.m Starší A – 6.m Starší B – 5.m
13.6.OLM Krásné PoleMladší – 2.m Starší A – 11.m Starší B – 6.m
19.6.OLM PlesnáMladší – 1.m Starší A – 10.m Starší B – 8.m
20.6.OLM PustkovecMladší – 2.m Starší A – 8.m Starší B – 1.m
2.-6. 8.Příměstský tábor v HZ pro 22 dětí, financován z MŠMT 
4.9.2020 (so)+Pohár krajského sdružení Tísek mladší +TFA Hošťálkovice starší +16 hod výroční schůze SDH Pustkovec + kulturní vystoupení všichniTísek – Mladší – 13.m   TFA – 6 našich starších závodníků nejlepší Vjaclovská 4.m
5.9. (ne)TFA PustkovecÚčast téměř všech členů MH
10.-12.9. (pá-ne)Soustředění Komorní Lhotka všichni 
17. 9.OLM Dolní LhotaStarší A – 2.m (Ml, StB – nemocní)
2.10.2020 (so dopoledne)OLM VratimovMladší – 3.m Starší A – 7.m Starší B – 4.m
2.10.2020 (so odpoledne)Marpus 
16.10.2020 (so)Plamen ZPV MichálkoviceMladší – 4.m Starší A – 5.m Starší B – 4.m  
17.10. (ne)Výlet rodičů s dětmi do záchranné stanice Bartošovice 
29.-31.10.Školení vedoucích Jánské Koupele 
17.11. (stř)OLM Horní DatyněMladší – 3.m Starší A – 8.m Starší B – 1.m
19.11. (pá)Pečení perníčků Úřad jen mlad.Starší v karanténě
Od 26. 11. (pá)Tělocvična až do  23.3.2022 

Kategorie mužů – V roce 2021 se zúčastnili celého ročníku Moravskoslezské ligy, která měla 12 kol. Celkově se umístili na 19. místě s počtem 86 bodů.  V rámci okresního kola se závodilo pouze v disciplíně požárního útoku. Zde se našim mužům po delší odmlce povedlo probojovat do Krajského kola, kde obsadili 7. místo. Mimo tyto soutěže se zúčastnili nočních závodů v Oprechticích a Bohuslavicích, na soutěži v Hošťálkovicích zaběhli svůj nejlepší čas sezóny – 14:50 s na 2B.

Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce:

V zásahové jednotce sboru dobrovolných hasičů Pustkovce je 18 členů sboru, kteří se celoročně připravují a zdokonalují v rámci odborné i fyzické přípravy. Členové jednotky po celý rok pravidelně udržují svěřený výjezdový materiál, obě výjezdová vozidla a v loňském roce dokončili stěhování materiálu do nové hasičské zbrojnice. V důsledku COVID 19 byla příprava i práce v nové hasičské zbrojnici výrazně omezena.

V roce 2021 bylo celkem 63 událostí s toho 5x jednotka nevyjela a to z důvodu, že výjezd byl nahlášen v standardní pracovní době.

Jan Kostka, jednatel SDH Pustkovec