Kozelek – texty k přestavení

Přinášíme soubor textů, které používáme při Masopustním představení, které se u nás v Pustkovci nazývá Kozelek.

Kozelek – žalobce

Vážený soude,

předkládám zde tímto obžalobu na obviněného Kozla, pro závažné porušení základních povinností.

Tento Kozel byl zakoupen v loňském roce za peníze daňových poplatníků a to pro potřeby našich občanů při rozšiřování populace kozího dobytka.

Jako mladík zastával svěřenou funkci zdárně. Byly dny, kdy před jeho chlívkem stály zástupy chovatelů se svými kozami – a to i přespolní – on on s velkou chutí a úsilím přispíval k jejich uspokojení a obecní pokladna se plnila.

Leč s postupem času jak Kozel stárnul, byl vídáván stále častěji v místních hostincích. Začal pustnout a své povinnosti zanedbávat.

V poslední době již úplně ztratil zájem o kozičky. Jenom by žral a spal. Navíc začal tak smrdět, že občan pan Křunkala z jeho sousedství nemůže kvůli tomu najít žádného kupce pro svůj domek.

Proto, jménem pustkoveckých občanů, po zralém uvážení zejména ekonomických aspektů navrhuji vaše ctihodnosti, aby byl Kozel pro svou nepotřebnosti odsouzen k trestu nejvyššímu – k trestu smrti.

Kozelek – obhájce

Vážený soude,

vyslechli jsme zde žalobu na mého mandanta Kozla, pro kterého obecní žalobce žádá krutý trest.

Své odpovědnosti za uvedené nepravosti se nezříkáme, ale s navrhovaným trestem utracení obhajoba nemůže souhlasit.

Vždyť každý tvor, jakmile zestárne a opustí ho síly, nemůže plni své povinnosti jako zamlada a stává se se pro své okolí přítěží.

Přijměte proto, vaše ctihodnosti, společenskou záruku danou spolkem pro ochranu zvířat a nechejte našeho milého, starého Kozla dožit v blízkém domově důchodců, kde jistě žádnou škodu páchati nebude a stane se pro jeho obyvatele oblíbeným společníkem.

Kozelek – soudce

Obžalovaný kozle.

Když jsi před rokem přebíral uvolněné místo po tvém předchůdci, tak všechny místní kozičky byly plny naděje a tajných přání.

Dle množství děkovských dopisů, které na obecních úřad přicházely i od přespolních chovatelů, plnil sis své povinnosti zpočátku velmi dobře. Zato se ti odměnila i naše obec. O žrádlo jsi nouzi nemel a tvůj chlívek byl pravidelně líčen vápnem.

Jak zde pan žalobce uvedl, časem se tvoje schopnosti vytratily a to pouze a a jenom tvou zásluhou, neboť jsi začal vézt nezřízený způsob života. Naše neuspokojené kozičky počaly hledat útěchu u přespolních kozlů, kteří na nich ukájeli své nízké pudy. Tvůj přínos pro obecní pokladnu nebyl žádný.

V poslední době dosáhly stížnosti kritické meze, když si už začaly stěžovat i místní vdovy – majitelky koz.

Proto obecní soud, se vší vážností nastalé situace, po zhodnocení všech přitěžujících i polehčujících okolností, vynáší jménem obce Pustkovce tento rozsudek:

Podle § 15 odstavec 1 obecní vyhlášky, odsuzuje se zde přítomný starý Kozel, pro přečin absolutní neschopnosti udržeti klid a sexuální pohodu místních koz a daňových poplatníku k trestu utracení.

Rozsudek, proti kterému se nelze odvolat, bude vykonán ihned na místo a to zbraní, kterou k tomuto účelu věnovala jedna roztrpčená vážená občanka naší obce.

Tělesné pozůstatky budiž pro vykonání rozsudku prodány místnímu hostinskému k přípravě krajových specialit.

Mistře cenu řeznického, vykonej rozsudek.