Zasloužilí hasiči

Dne 26. října 2021 převzali hned 3 členové našeho sboru na zámku v Přibyslavi nejvyšší vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska titul Zasloužilý hasič. Toto ocenění zcela po právu převzali bratr Ladislav Holuša, bratr Václav Kusyn a bratr Zdeněk Popek.
Tyto tři osobnosti se významnou měrou zasloužily o v zásadě znovuobnovení sboru v 80. letech a nastartovaly tak velmi úspěšné období sboru, které trvá dodnes. Podílely se nejen na práci sboru, ale také činnosti okresního sdružení a okrsku v různých funkcích.

Období působení těchto tří osobností našeho sboru i hasičské komunity jako takové je provázeno pozoruhodným množstvím úspěchů. V práci s mládeží se podařilo nastartovat kolektivy mladých hasičů, které již vychovaly stovky hasičů působících jak v dobrovolných jednotkách, tak v jednotkách profesionálních. S tímto je také spojeno nespočetné množství úspěchů sportovních. Několik titulů mistrů České republiky v různých kategoriích. Úspěchy organizační. Dlouholeté pořádání Extraligy ČR v požárním útoku, zrod Hasičského stovkování, termínu, který se dnes často používá pro soutěže na 100 m překážek obecně. Dlouhodobá snaha o výstavbu nové hasičské zbrojnice, kterou pak nová generace dotáhla do úspěšného konce.

O to pozoruhodnější je, že svou činnost ve sboru rozhodně nekončí. Stále působí v různých funkcích ve sboru a velmi aktivně se zúčastňují každodenního dění v něm. Do dalších let jim přejeme mnoho sil a úspěchů.