Zpráva jednatele za rok 2009

Vážené dámy a pánové,
dovoluji si vám předložit stručnou zprávu jednatele Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec.
K 31.12.2009 měl náš sbor 135 členů, z toho 59 žen a 77 mužů. 21 členů dosud nedosáhlo věku 18 let a dle stanov Sdružení hasičů ČMS jim nepřísluší právo hlasovat na Výročních valných hromadách sboru.

Náš sbor má tudíž 114 členů s hlasovacím právem a pro usnášenischopnost této výroční valné hromady je třeba 58 přítomných členů. Pro další doplnění uvádím, že máme 21 členů ve věku do 18 let, 11 členů ve věku 18-26 let a 103 členů starších 26 let. Lze očekávat, že se po novém roce členská základna rozšíří o nové členy z řad mladých hasičů.
V loňském roce jsme obdrželi a rozeslali několik desítek dopisů a emailů, jednalo se především o pozvánky na soutěže a obchodní korespondenci s partnery a sponzory.
Věnoval jsem se také aktualizací informací na internetových stránkách sboru na adrese hasici.pustkovec.cz , kde naleznete aktuální informace ze života sboru.
Rád bych vám dnes představil tři novinky, které doufám přispějí ke zkvalitnění života sboru. Tu první jste poznali již u registraci. Chtěli bychom použít vaše emailové adresy k občasnému informování o připravovaných akcích, protože chápeme, že ne každý je pravidelně v Pustkovci, aby mohl bych informován prostřednictvím tabule na hasičské zbrojnici či jiným podobným způsobem.
Tou druhou novinkou je internetová stránka http://internal.pustkovec.cz. Jedná se o interní stránky sboru, které by měly informovat o aktuální činnosti. Mám již připraveno několik redakčních účtů, které mohu předat těm, kteří by se rádi na naplnění těchto stránek podílet. Po ukončení oficiální části bych tady rád udělal krátké představení systému pro zájemce, kteří by rádi přispívali.
Tou třetí je nová internetová aplikace k evidenci členské základny, která umožňuje lepší přehled o členské základně a rychlejší přihlašování a odhlašování členů, bez zbytečného papírování či nutnosti osobního kontaktu s okresní sdružením. Jsme jeden s prvních sborů v České republice, který začal tuto aplikaci využívat.
Pokud mate jakékoli dotazy či připomínky k těmto novinkám, budu zde k dispozici po výroční valné hromadě
Děkuji za pozornost