Zpráva o kulturní činnosti za rok 2009

Vážené dámy a pánové,
dovolte abych vás seznámil s velmi bohatou činnosti Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec za uplynulý rok v kulturní oblasti.

Samotný počátek nového roku vždy patří tradičním plesům. Konkrétně 17. ledna to byl Hasičský bál a 21. února Kozelek. Kozelek jsme již poněkolikáté připravovali společně s oddílem kopané TJ Sokol Pustkovec. Obě společenské akce lze hodnotit jako velmi úspěšné. Podařilo se téměř stoprocentně vyprodat sál pro obě akce a podle ohlasů hostu, byly hodnoceny také velmi kladně.

24. února jsme se také účastnili masopustního průvodu masek v centru Ostravy. Tato nová akce, která by se měla stát tradicí je organizována městským muzeem, s kterým jsme navázali užší kontakty. Naše maska kozla pak byla propůjčena, aby se stala součástí stále expozice muzea.

Květen je již tradičně ve znamení stavění a kácení májky, s hojnou účastí Pustkoveckých občanů na této akci. V loňském roce však patřil zejména setkání praporů, které jsem s velkým úspěchem 2. května pořádali. Tato novodobá tradice přivedla do Pustkovce zástupce a prapory mnoha sboru s Ostravy a okolí.

Nezapomínalo se ani na sportovní stránku. Poděkování náleží všem členům, kteří se podíleli na přípravě nejvýznamnější sportovní akce, kterou jsme loni pořádali. Tou byla extraliga v požárním útoku 1. srpna. I tentokrát byla organizace, občerstvení a podmínky pro soutěžící hodnoceny velmi vysoko. Spolupodíleli jsme se také na organizaci Světových hasičských her, které proběhly v červenci v Ostravě.

Členové sboru se také podíleli na akcích pořádaných společně s naším městským obvodem. Byl to například Pustkovecký Krmáš, kde jsme opět prodávali občerstvení u Hasičské zbrojnice. 1. prosince jsme také pomohli zahájit vánoční měsíc rozsvěcením vánočního stromku na křižovatce ulic Pustkovecké a 17. listopadu.

Bohužel jsem v minulém roce neuskutečnili plánovány zájezd a tak jsme jako částečnou náhradu uspořádali na konci roku závěrečné setkání. 7. listopadu jsme se sešli v tomto sále a myslím, že si tento večer členové všech věkových kategorií řádně užili.

V samotném závěru bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě kulturních a společenských akcí v minulém roce a popřál jim hodně chuti do společné práce v roce začínajícím.

Děkuji za pozornost