Usnesení z Výroční valné hromady 8. ledna 2011

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA KONANÁ 8.LEDNA 2011

  1. Schvaluje program jednání
  2. Schvaluje  mandátovou komisi ve složení: Stanislav Pyš, Marcel Šotlík, Vojtěch Otisk, návrhovou komisi ve složení: Martina Lazarová, Miroslav Otisk, Martin Kusyn
  3. Bere na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2010
  4. Schvaluje plán činnosti a finanční rozpočet pro rok 2011
  5. Bere na vědomí zprávu revizní a kontrolní rady
  6. Pověřuje Pavla Tichého a Vojtěcha Otiska jako delegáty na VVH okrsku
  7. schvaluje usnesení z VVH