Plán činnosti SDH Pustkovec na rok 2011

Celoročně

–          plamen MH a dorostu: duben, květen, červen, září, říjen

–          pohárové soutěže MH

–          práce s dětmi v kroužku mladých hasičů: každý pátek

–          školení a cvičení všech členů zásahové jednotky: průběžně dle pokynů velitele ZJ

–          kontroly plnění úkolů z výborových schůzí: průběžně

–          zprávy o hospodaření SDH: jednou za tři měsíce

–          výborové schůze se budou konat jednou měsíčně – předpoklad poslední čtvrtek v měsíci – datum výborové schůze naleznou členové na nástěnce HZ

Leden

–          výroční valná hromada 8.1.2011

–          Hasičský bál 22.1.2011

–          Příprava plesu „Kozelek“

–          kondiční příprava zásahové jednotky a družstev požárního sportu

Únor

–          Příprava plesu „Kozelek“

–          kondiční příprava zásahové jednotky a družstev požárního sportu

Březen

–          Kozelek 5.3.2011

–          kondiční příprava zásahové jednotky a družstev požárního sportu

–          příprava „Stavění Máje“

–          příprava setkání hasičských praporů

Duben

–          údržba HZ

–          příprava zájezdu

–          „Stavění Máje“ 30.4.2011

Květen

–          2.5.2011 – hasičská soutěž žáků

–          28.5.2011 – kácení „Máje“

–          příprava a postupové soutěže žáků, dorostu, mužů a žen

–          den otevřených dveří v Hasičské zbrojnice

–          účast na setkání Hasičských praporů

–          příprava Extraligy ČR v požárním útoku

Červen

–          dětský den a fotbalové utkání mezi SDH a TJ SOKOL

–          příprava a postupové soutěže žáků, dorostu, mužů a žen

–          příprava Extraligy ČR v požárním útoku

Červenec

–          16.7.2011 – soutěž v požárním útoku v Pustkovci, zařazená do Extraligy ČR v požárním útoku a Moravskoslezského poháru

Srpen

–          Příprava družstev na pohárové závody

–          příprava Pustkoveckého Krmáše

Září

–          zajišťování Pustkoveckého Krmáše

–          příprava inventarizace majetku

–          ukončení sportovní sezóny

–          setkání seniorů

Říjen

–          inventarizace majetku

–          branný závod hry Plamen: oddíl MH a dorostu

–          brigáda

Listopad

–          kondiční příprava zásahové jednotky a družstev požárního sportu

–          organizační příprava VVH

–          výroční setkání členů

Prosinec

–          pomoc při organizaci rozsvěcování vánočního stromu

–          organizační a technická příprava VVH

–          příprava „Hasičského bálu“

–          kondiční příprava zásahové jednotky a družstev požárního sportu

Výše uvedený plán bude doplňován dle potřeb a aktuálních skutečností. Výborové schůze se budou konat vždy poslední týden v měsíci, případně dle pracovní doby členů výboru.