Zpráva o činnosti sboru v oblasti společenské a činnosti zásahové jednotky za rok 2010

Vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vám přednést zprávu o kulturní a společenské činnosti našeho sboru a v zastoupení zprávu velitele o činnosti jednotky SDH Pustkovec a za rok 2010.

Každoroční činnost sboru se již tradičně datuje od prvých dnů nového roku. V tomto období je spojena převážně s přípravou společenských plesů a účastí jednotlivých delegací na valných hromadách spřátelených sborů a okrsku. Výroční valná hromada našeho sboru byla v loňském roce také druhou sobotu roku a to 9. ledna 2010.

Zásadní změnou, která se odehrála na této valného hromadě bylo ustanovení nového výboru, v čele s novým starostou Pavlem Tichým a velitelem, kterým se stal Martin Kusyn.  Zbyněk Slováček, který tuto roli zastával minulých 10 let, převzal činnost zástupce velitele.

Leden začal pro jednotku velmi záhy sněhovou kalamitou. Velmi těžký sníh způsobil pád řady jehličnatých stromů. Jednotka zasahoval hned 10. ledna při 6 výjezdech, kdy spadané stromy ohrožovaly občany Pustkovce a Poruby. 17. a 18. ledna pak jednotka vyjížděla k likvidaci sněhových převisů na budovách.

Závěr ledna pak patřil opět vydařenému hasičskému bálu, který jsme pořádali 23. ledna ve sportovní hale TJ Sokol Pustkovec.

Další výjezd se uskutečnil 5. února na prasklé větve nad chodníkem. 13. února zasahovala jednotka při dvou rozdílných událostech. Tou první byl ranní požár v restauračním zařízení v Pustkovci. Dopoledne byla jednotka znovu povolána k dopravní nehodě na Pustkovecké ulici, kde spolupracovala s profesionálními hasiči a vyprošťovacím vozidlem BIZON. Ve stejný den se také uskutečnil tradiční Kozelek, který pořádáme s oddílem kopané TJ Sokol Pustkovec. I přes tuto kumulaci události v jeden den se Kozelek po organizační stránce vydařil a hosté odcházeli spokojeni.

16. února jsme také předvedli naší scénku se soudem kozla na Masopustním průvodu v centru Ostravy. Po průvodu centrem města se hlavní část odehrála před starou radnici na náměstí TGM. 20. února jsme dále masopustní scénku předvedli na Slezskoostravském hradě v rámci Masopustního Jarmarku.

25. února byla jednotka povolána k likvidačním pracím za pomocí ženijního nářadí a motorové pily

9. dubna se uskutečnilo cvičení okrsku č. 4, kdy jednotka prokázala svou připravenost. Nejkurióznějším případem letošního roku je záchrana kočky z koruny stromu 14. dubna, na které spolupracovala naše jednotka s automobilovým žebříkem ze stanice č. 3.

Duben byl také využit k úpravě půdních prostor v HZ a sbor se také podílel na oslavách 65. výročí osvobození obce. Členové utvořili čestnou stráž u pomníku obětem druhé světové války.

Velmi smutná událost se odehrála 2. května. V rámci údržby vozidel byly odcizeny dvě vysílačky a dokumentace k vozidlu. Pachatele se bohužel nepodařilo vypátrat. Důsledkem této události bylo zpřísnění pravidel pohybu po hasičské zbrojnici.

Na počátku a na konci května se uskutečnilo tradiční stavění a kácení máje. Vzhledem k příznivému počasí se loni sešla velká společnost. 8. května se naší zástupci zúčastnili setkání hasičských praporů, které se tentokrát konalo v sousední Plesné a navázalo tak na vydařené setkání z předminulého roku, které pořádal náš sbor.

Druhá polovina května byla pro jednotku velmi vyčerpávající. Po dlouhotrvajících deštích se začaly zvedat hladiny řek a navíc mnoho stromu neustálo svou pozici v rozmoklé půdě a spadlo nebo hrozilo pádem. Jednotka byla uvedena do pohotovosti od 16. do 21. května.  Po celou tuto dobu byla jednotka připravena k okamžitému výjezdu v hasičské zbojnici. Za tuto dobu absolvovala neuvěřitelných 16 zásahu. Od čerpání vody po likvidaci popadaných stromu, včetně složitějších zásahu, kdy strom ohrožoval školu, vedení vysokého napětí nebo se zřítil na 3 auta.

2. června jednotka zasahovala u uvolňování ucpaného toku říčky Porubky.

Od jarních měsíců se také začalo připravovat naše sportovní družstvo mužů. To v letošním roce procházelo velmi významnou generační obměnou. Tato výrazná směna v sestavě se také podepsala na výsledcích, kterých družstvo dosahovalo. Často velmi nadějně rozběhnutý pokus tak obvykle skončil chybou, která družstvo odsunula z nejlepších pozic. Výsledky naleznete na stránkách týmu na adrese tym.pustkovec.cz. Všichni včetně členů soutěžních však družstev věří, že příští sezóna již bude daleko povedenější.

Počátkem července bylo naše vozidlo LIAZ CAS 25 vystaveno na přehlídce v rámci sjezdu Sdružení hasičů ČMS, který se uskutečnil v prostorách Auly VŠB-TU Ostrava.

Celý červenec pak patřil přípravě na jednu ze soutěží Extraligy ČR v požárním útoku. Soutěž se odehrála 31. července v Pustkovci. Myslím, že i v letošním roce se nám podařilo zvýšeným úsilím našich členů připravit jednu z nejkvalitnějších soutěží celého seriálu. Skvěle soutěžní výkony loni mírně přibrzdil dlouhotrvající déšť, který den před soutěží velmi promočil a tak zpomalil trať. Vítězství si z našeho závodu odvezli muži z Olšovce (okres Přerov) a ženy z Chrášťan (okres Litoměřice).

Soutěž extraligy se nám podařilo získat také pro letošní rok. Uskuteční se 16. července a proto vám předem prosím o pomoc při zajištění této akce. Rozvoj požárního sportu sebou nese i zlepšování technických parametrů tratí a sportovišť. Proto jsme i my letos požádali náš městský obvod o příspěvek, který by pokryl jisté úpravy soutěžní trati s tím, že členové sboru vloží do této akce svuj um a práci. Znovu vas tedy prosim, abyste byli ochotni přijít pomoci.

Druhá polovina roku již byla o poznání klidnější. První týden v září se uskutečnil tradiční Pustkovecký krmáš. I v loňském roce jsme zajišťovali občervení v naší hasičské zbrojnici.

29. 9. proběhl výcvik zásahové jednotky s dýchací technikou v prostorách Báňské záchranné stlužby na Hranečníku. 15-16.10 proběhlo školení velitelů v Jánských Koupelích, které naši velitelé uspěšně absolvovali, 30. řijna se uskutečnilo školení strojníků, 6. listopadu pak lezecký trénink a 20. listopadu školení techniků. Cyklická školení a údržba techniky pak probíhala pravidelně každý měsíc.

20. listopadu proběhlo první Pustkovecké vinobranní. Tato akce se uskutečnila v tomto sále Úřadu městského obvodu Pustkovec a byla poděkováním členům za jejich práci pro sbor v průběhu roku. Vinobraní se velmi vydařilo a možná dalo vzniknou tradici, kterou bychom mohli ještě zopakovat.

V závěru listopadu provedli pracovníci HZ MSK fyzickou inventuru v HZ a nezjistili žádné závady.

1.     prosince jsme se tradičně spolupodíleli na rozsvěcení vánočního stromečku v Pustkovci, které pořádal místní úřad.

V závěru roku ještě jednotka uskutečnila dva výjezdy. 5. prosince zasahovala jednotka u čerpání vody ze dvou zatopených výtahových šachet a 11. prosince se uskutečnil výjezd na požár lesa v Porubě, kde jednotka prováděla průzkum, osvětlení požářiště a prohledání okolí.

Toto je tedy přehled činnosti, kterou jsme vykonali v tomto roce. Pokud se chcete dovědět více z jednotlivých akcí, doporučuji navštívit naše interní stránky sboru na adrese sdh.pustkovec.cz, kde naleznete řadu fotografií z akcí našeho sboru i fotografie z rekordních 34 zásahů naší jednotky za loňský rok.

Závěrem je třeba poděkovat členům sboru za jejich pomoc při zajišťování akcí pořádaných sborem a členům jednotky za jejich ochotu věnovat svůj čas pomoci ostatním, ačkoli jim to způsobuje komplikace v profesním i osobním životě.

Díky také míří k úřadu městského obvodu Pustkovec a paní starostce, za jejich aktivní přístup při řešení problému a oboustranně výhodnou spolupráci. Nemažeme také zapomínat na Úřad městského obvodu Poruba, který poskytuje finanční podporu naší jednotce, který je řazena nejen pod Pustkovec ale také pod Porubu.

Děkuji vám za pozornost a věřím, že letošní pravě začínající rok bude minimálně stejně tak úspěšný a po sportovní stránce mnohem úspěšnější než ten předchozí.

Přeji Vám všem vše nejlepší do nového roku