Podpora NSA pro mladé hasiče

Děkujeme Národní sportovní agentuře, za podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku 3 – 14 let, zabezpečení sportovní,tělovýchovné a organizační funkce našich mladých hasičů v oblasti hasičského sportu. Jedná se nejen ozajištění pravidelných...

Pustkovecká stopa v Muzeu nákladních vozů TATRA v Kopřivnici není vůbec malá. V muzeu můžete najít vozidlo TATRA 43/52, které bylo do našeho sboru zakoupeno v roce 1951. V témže roce bylo z dělnického...

Ukliďme své okolí

Naše akce Ukliďme své okolí, se opravdu vydařila. Nejen, že jsme posbírali a do sběrného dvora vyvezli obrovské množství odpadu z okolí hasičárny, hřiště a Pustkoveckého údolí, ale také jsme se s našimi dětmi...

Přijď mezi mladé hasiče! Nábor dětí.

Přijď mezi nás! Scházíme se každý pátek u hasičárny v Pustkovci. Začínáme 2. září 2022. Kontakt: mgr. Ivana Holušová, 724715987, i.gelnerova@centrum.cz Hledáme ročníky: 2016 – 2012 – mladší žáci, 2011 – 2008 – starší...