Výroční zpráva kolektivu mládeže SDH Pustkovec 2015

Dámy a pánové, sestry, bratři, vážení hosté, Dovolte mi seznámit Vás i letos s činností kolektivu mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů v Pustkovci. Naše družstva mladých hasičů závodila v kategorii mladších žáků a starších...

Zpráva o činnosti sboru za rok 2015

Bratři a sestry hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2015. K poslednímu dni loňského roku měl náš sbor 152 členů, z toho 94 mužů a 58 žen....

POZVÁNKA na Výroční valnou hromadu

v sobotu 9. ledna 2016 15:00 Mše svatá za žijící a zemřelé členy Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec v Kostele Cyrila a Metoděje v Pustkovci 16:30  Výroční valná hromada SDH Pustkovec ve společenském sále ÚMOb Ostrava –...