Vajíčkovník

Pojďme oslavit příchozí jaro a Velikonoce a rozjasněme prostor u bludného balvanu v Pustkovci. Přispět kraslicí nebo jinou velikonoční ozdobou můžete každý sám.

Daruj krev s dobrovolnými hasiči

Neváhejme, pomáhejme.Stejně jako v uplynulých letech se i letos zúčatníme akce Daruj krev s dobrovolnými hasiči. Účastnit se na této akci můžete i vy. Stačí kdykoliv během měsíce května darovat krev nebo plasmu v...

Kozelek 2021 – Zrušeno!

Vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemické situaci, jsme nuceni zrušit tradiční společenský ples Kozelek pro rok 2021. Kozelkový průvod masek se taktéž neuskuteční. Doufejme, že příští rok už se vše uskuteční. Děkujeme za podporu.

Statistika výjezdů za rok 2020

Výjezdová jednotka měla za rok 2020 rekordní počet událostí. Celkem byla jednotka KOPIS (Krajské operační a informační středisko) povolána k 67 událostem. Pro představu, v uplynulých letech činil průměrný počet zásahů cca 20 za...