Daruj krev s dobrovolnými hasiči

Vážené sestry a bratři, vážení hasiči Shromáždění představitelů OSH na svém jednání dne 17. dubna 2010 přijalo usnesení na podporu akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ a doporučilo tuto akci realizovat v celém Moravskoslezském kraji. Prvním...

Plán odborné přípravy a výcviku JSDH Pustkovec na rok 2011

A) Všichni členové jednotky Leden Seznámení s „Řádem výkonu služby v jednotkách PO“ Bojový řád JPO ML/ N 1-7, Ošetřování osobních ochranných prostředků Úkoly jednotek PO na úseku ochrany obyvatelstva a civilní ochrany Praktický výcvik s motorovou...

Zpráva jednatele za rok 2010

Vážené dámy a pánové, dovoluji si vám předložit stručnou zprávu jednatele Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec. K 31. 12. 2010 měl náš sbor 140 členů, z toho 59 žen a 81 mužů. Z tohoto počtu...

Hasičský bál

Několik informací k hasičskému plesu. Zaprvé je ples již vyprodán. Proto prosím nikoho dalšího neshánějte ani nekontaktujte. 17. ledna v 18:00 je schůze výboru ohledně plesu, kde se budeme zabývat nákupy, organizaci a obsazením...