Projekt „Systematická celoroční příprava mladých hasičů“

Během toho roku probíhá projekt „Systematická celoroční příprava mladých hasičů“. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. www.ostrava.cz Děkujeme za podporu. V letošním roce byla částka použita na spolufinancování ubytování pro děti...

Projekt „Tradice pro všechny“ – MARPUS

Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za podporu projektu „Tradice pro všechny“ – MARPUS. Akce proběhne v sobotu 2. října 2021 u hasičské zbrojnice v Pustkovci. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. www.ostrava.cz