Masopustní průvod masek obcí 2022

KOZELEK – Průvod masek obcí Pustkovec – sobota 15. března 2022 Chtece vidět naši Masopustní kozelkovou scénku „Zabíjení Kozla“? Přijďte se podívat v sobotu 12. března 2022 v 15:00 hod. k nové hasičárně! 13:00...

Masopust Ostrava 2022

S naším průvodem masek i scénkou, se 1. března 2022 zúčastíme také akce MASOPUST Ostrava v centru Ostravy www.masopustostrava.cz

Starosta hodnotí rok 2021

Začátek roku 2021 byl pro nás, dobrovolné hasiče naprosto neobvyklý. Bývalo zvykem a naší povinností, uspořádat pro členy, vždy na začátku ledna Valnou hromadu, jako nejvyšší orgán sboru. Letos nám to epidemická situace nedovolila....

Zpráva o činnosti sboru za rok 2021

Sestry a bratři hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2021 v oblasti kulturní, sportovní a činnosti jednotky sboru. K 1. 1. 2022 má náš sbor (153) členů,...

Jednotka zasahovala u tragického požáru

19. ledna 2022 v 19:23 byl Jednotce Sboru dobrovolných hasičů vyhlášen poplach na ulici Alžírská v Ostravě-Porubě. Do 7 minut jednotka vyjížděla od Hasičské zbrojnice a za 12 minut přijela na místo zásahu. Ihned...