Specifické aktivity – Zelená Evropa 2023

Děkujeme za podporu projektu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska předloženému Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2023 – specifické aktivity...

Volnočasové aktivity 2023

Děkujeme za podporu Projektu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska předloženému Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2023 – volnočasové aktivity....

Podpora NSA pro mladé hasiče

Děkujeme Národní sportovní agentuře, za podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku 3 – 20 let, zabezpečení sportovní,tělovýchovné a organizační funkce našich mladých hasičů v oblasti hasičského sportu. Jedná se nejen ozajištění pravidelných...