MLÁDEŽ A DOROST

Lampionový průvod

Tradice se mají dodržovat. Proto naši vedoucí mládeže uspořádali v pátek 4.11.2022 pro mladší děti lampionový průvod, který se vydal od hasičárny až k rybníku. Starší děti mezitím upekly vynikající vánoční perníčky.

Soustředění mladých hasičů 2022

Ve dnech 23. – 25.9.2022 proběhlo v Rekreačním zařízení Vítkovice soustředění našich mladých hasičů. Počasí vyšlo perfektně, stejně tak i příprava na závody požární všestrannosti. Na zábavu se také našel čas a děti se...

Podpora NSA pro mladé hasiče

Děkujeme Národní sportovní agentuře, za podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku 3 – 14 let, zabezpečení sportovní,tělovýchovné a organizační funkce našich mladých hasičů v oblasti hasičského sportu. Jedná se nejen ozajištění pravidelných...

Ukliďme své okolí

Naše akce Ukliďme své okolí, se opravdu vydařila. Nejen, že jsme posbírali a do sběrného dvora vyvezli obrovské množství odpadu z okolí hasičárny, hřiště a Pustkoveckého údolí, ale také jsme se s našimi dětmi...