Výborová schůze 14. ledna 2010

Přítomni: PT, MK, MŠ, LJ, VK, VO, ZS, DH, ML, RM, LS, ZP, MU
Hosté: Stanislav Pyš, M. Tichá, R. Mazour (nový člen)

V. Kusyn: – žádost o zakoupení černé smuteční stuhy na hasičský prapor pro smuteční příležitosti
P.Tichý:

 • VVH – početná účast (72) členů, vše proběhlo v pořádku
 • vyučtování proběhne
 • p. Trebichalský požádal o zapůjčení hasičárny na vaření guláše – zařídí M. Kusyn

VVH okrsku: část platí sbor, část okrsek

Výborová schůze bude každý poslední čtvrtek v měsíci

Hasičský ples:

 • tombola zařízena
 • posty obsazeny
 • předtančení zajištěno
 • příprava od 7.30 v sobotu
 • hudba zajištěna

Plesy na rok 2011: 22.1 a 29.1.

D. Homolová: 23.1. František Lazar 85 let (V. Kusyn, V. Otisk)
M. Lazarová: 15.2 konference mládeže
M. Šotlík: 15 členských příspěvků nevybráno
Z. Slováček: podána žádost na ÚMOb, obměna techniky v roce 2010, změna odsávání v garáži
Z. Popek: založit správy do kroniky
M. Kusyn:

 • 10.1 – 6 výjezdu na stromy
 • 30.5 – pohárová soutěž okrsku Třebovice
 • 15.- 16.5. – okresní soutěž Třebovice
 • 12. – 13.6 – krajské soutěže

Z. Popek – nové uniformy

1 Response

 1. ANDREAS napsal:

  Ty nové uniformy určitě by chtěli i pro další členy tzv my mladí