Specifické aktivity – Zelená Evropa 2023

Děkujeme za podporu projektu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska předloženému Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2023 – specifické aktivity – Zelená Evropa.

www.msmt.cz