VALNÁ HROMADA SDH Pustkovec

POZVÁNKA

na Valnou hromadu

SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Ostrava – Pustkovec

Den konání:                sobota 14. ledna 2023

Místo konání:              Hasičská zbrojnice, Pustkovecká 450/103b, Ostrava – Pustkovec

Zahájení:                     v 16.00 hodin

Účast ve stejnokroji vítána.

Členské příspěvky ve výši 200 Kč člen/rok na rok 2023 zašlete na náš bankovní účet, číslo: 16 47 47 33 99 / 0800, do 14. 1. 2023.

Variabilní symbol 2002023,

do poznámky pro příjemce: ČP Příjmení, jméno.

Případně je možno uhradit přímo na místě.

Celá částka se odvádí na SH ČMS.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST                                                            Pavel Tichý, v. r.

                                Starosta SDH Pustkovec