Zasedání aktivu Zasloužilých hasičů okresu Ostrava

V úterý 8. listopadu se v naší hasičské zbrojnici uskutečnilo zasedání aktivu Zasloužilých hasičů okresu Ostrava.

V rámci schůze, byli přítomní zasloužilí hasiči také seznámeni s historií budovy hasičárny v Pustkovci, s významnými milníky našeho sboru a také s činností našich zasloužilých hasičů. Zájemci si také prohlédli celou budovu hasičské zbrojnice.

Poté se zasloužilí hasiči přesunuli do Hlučína na prohlídku Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR.