Podpora NSA pro mladé hasiče

Děkujeme Národní sportovní agentuře, za podporu sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku 3 – 14 let, zabezpečení sportovní,
tělovýchovné a organizační funkce našich mladých hasičů v oblasti hasičského sportu. Jedná se nejen o
zajištění pravidelných tréninků, soustředění i účasti na oficiálních soutěžích organizovaných naším sportovním
svazem, ale i o zabezpečení sportovního vybavení, výstroje, výzbroje, tréninkových pomůcek či překážek.

Podpora v rámci výzvy Můj klub 2022.