Masopustní průvod masek obcí 2022

KOZELEK – Průvod masek obcí Pustkovec – sobota 15. března 2022

Chtece vidět naši Masopustní kozelkovou scénku „Zabíjení Kozla“?

Přijďte se podívat v sobotu 12. března 2022 v 15:00 hod. k nové hasičárně!

13:00 zahájení masopstního průvodu obcí (dolní část Pustkovce)

15:00 scénka u hasičárny

15:30 – 15:45 pokračování průvodu obcí