Oslavili jsme 125 let od založení sboru

I v této prapodivné době si našli členové a hosté příležitost jak oslavit 125. výročí založení našeho Sboru dobrovolných hasičů v Pustkovci. Poprvé jsme pro tuto událost využili prostory nové hasičské zbrojnice. V sobotu 4. září 2021 se tak naše garáž ukázala jako ideální místo k setkání takové počtu lidí, když jsme mohli využít otevřená vrata k přirozenému větrání tohoto rozměrného prostoru.

Slavnostní valná hromada byla zahájena ukázkou činnosti našich nejmladších členů. S pochopitelných důvodu pak přišel až nyní v září čas na zhodnocení roku 2020, který přinesl mnohé změny v zaběhlém fungování našeho sboru. I v mimořádným podmínkách nemohla být činnost hodnocena jinak než jako úspěšná. Podařilo se zorganizovat klasický ples Kozelek i s průvodem po Ostravě jen těsně před vyhlášením Covidových restrikcí. Jednotka zaznamenala mimořádné počty výjezdů a z preventivního hlediska se podílela na pravidelné dezinfekce obecního mobiliáře.

Nedílnou součástí slavnostní valné hromady bylo předání ocenění členům, kteří se zásadní měrou podílejí na úspěšném fungování sboru.

Závěrem několik momentek s výroční valné hromady.