Projekt „Tradice pro všechny“ – MARPUS

Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za podporu projektu „Tradice pro všechny“ – MARPUS.

Akce proběhne v sobotu 2. října 2021 u hasičské zbrojnice v Pustkovci.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

www.ostrava.cz