Projekt „Systematická celoroční příprava mladých hasičů“

Během toho roku probíhá projekt „Systematická celoroční příprava mladých hasičů“.

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

www.ostrava.cz

Děkujeme za podporu.

V letošním roce byla částka použita na spolufinancování ubytování pro děti a vedoucí na soustředění v Komorní Lhotce.