VALNÁ HROMADA 4. ZÁŘÍ 2021

Zveme všechny členy

SDH PUSTKOVEC

na

Valnou hromadu

SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec

spojenou s oslavami 125. let založení sboru.

Den konání:       sobota 4. září 2021

Místo konání:     Hasičská zbrojnice, Pustkovecká 450/103b, Pustkovec

Zahájení:            v 16.00 hodin

Účast ve stejnokroji vítána.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST                                                        

       Pavel Tichý, v.r.

                                Starosta SDH Pustkovec