Statistika výjezdů za rok 2020

Výjezdová jednotka měla za rok 2020 rekordní počet událostí. Celkem byla jednotka KOPIS (Krajské operační a informační středisko) povolána k 67 událostem. Pro představu, v uplynulých letech činil průměrný počet zásahů cca 20 za rok.
Za celé období jednotka 3x nevyjela, jelikož se jednalo o výjezdy v dopoledním čase, kdy se členové jednotky věnují svým povoláním. Jednotka tedy vyjela k 64 událostem, což činí 95,5% všech ohlášených událostí.

Z těchto 67 událostí bylo:

 • 18x Požár
 • 3x Planý poplach
 • 1x Spolupráce s IZS
 • 45x Technická pomoc
  • 2x Odstranění nebezpečných stavů
  • 3x Rozvoz roušek
  • 14x Desinfekce obce
  • 6x Odstranění stromu
  • 20x Čerpání vody

Nejčastěji jednotka vyjížděla v pátek a sobotu, na tyto dny připadá 45% výjezdů.
Z pohledu denní doby pak 75% výjezdů bylo v době od 14:00 – 6:00, nejčastěji potom výjezdy připadaly na odpoledne v době 14:00 – 18:00 (v této době bylo 34% výjezdů).
S výjimkou února jednotka vyjížděla každý měsíc, nejvíce potom v červnu (33% výjezdů) a říjnu (13% výjezdů). Tyto výjezdy v drtivé většině souvisely s dešti a souvisejícím zvednutím hladin řek a potoků.