Projekt „Zvýšení akceschopnosti a bezpečnosti Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec“

Od září do prosince 2020, probíhá u naší zásahovky projekt: Zvýšení akceschopnosti a bezpečnosti Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec. Projekt, díky kterému jsme mohli nakoupit vybavení členů ZJ, je realizován s finanční podporou z rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba.

Děkujeme za podporu.

https://poruba.ostrava.cz/cs