Předání nové Hasičské zbrojnice

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na slavnostní předání nové Hasičské zbrojnice v Pustkovci.
Přestřižení pásky proběhne v sobotu 5. října 2019 ve 12.00 hod., za přítomnosti zástupců Města Ostrava, MSK, GŘ HZS, HZS MSK a starosty obce.
Členové SDH Pustkovec prosíme ve vycházkovém stejnokroji. Ten kdo nemá vycházkový stenokroj, prosíme jednotné tričko Hasiči Pustkovec.
Po slavnostním ceremoniálu je připraveno malé pohoštění.
Přijďte s námi sdílet tento historický okamžik.
Srdečně zveme.