Dětská soutěž 17-06-2018

  • 2018-06-17 11.59.35
  • 2018-06-17 12.20.15
  • 2018-06-17 09.27.41

V neděli 17.6.2018 proběhla na pustkoveckém hřišti Dětská soutěž v požárním útoku a štafetě 4 × 60 m, která byla zároveň i poslední soutěží v rámci seriálu závodů Ostravská liga mladeže.
Družstvo nejmladších, Pustkovec mladší B, se umístilo na krásném 10. místě, družstvo Pustkovec mladší A na skvělém 1. místě.
Družstvo starších se umístilo na výborném 6. místě.
Celkově v Ostravské lize mládeže se družstvo Pustkovec mladší B umístilo na 11. místě, družstvo Pustkovec mladší A na 3. místě a Pustkovec starší na 7. místě.
Všem dětem děkujeme a gratulujeme k dosaženým výsledkům. Samozřejmě velké díky patří i vedoucím a trenérům za jejich obětavost a poctivou práci.