Výroční zpráva kolektivu mládeže SDH Pustkovec 2017

Dovolte mi seznámit Vás s činností kolektivu mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů v Pustkovci. Naše družstva mladých hasičů závodila v kategorii mladších žáků a starších žáků. Náš kolektiv tvořilo do konce loňského ročníku 37 závodníků, od září 2017 je základna tvořena 35 dětmi.
Jarní příprava probíhala od ledna do března již tradičně v tělocvičně ZŠ Pokorného. Na to jsme navázali dubnovým sportovním soustředěním (8. a 9. dubna) v rekreačním středisku Setina v Pusté Polomi, kde jsme stmelovali kolektiv nejen kulturním programem, ale také jsme si vyzkoušeli fyzickou zdatnost prvními tréninky venku. Přestože počasí příliš nepřálo, soustředění jsme si užili.
Pravidelně se zúčastňujeme celostátní hry Plamen a Ostravské ligy, proto jsme věnovali i další ročník těmto soutěžím. V 10. ročníku Ostravské ligy jsme letos odběhli 10 závodů. Naše družstva mladších žáků se umístila po celém ročníku OLM na 6. a 9. místě, družstvo starších žáků na 9. místě. Za pořádání pustkoveckého kola této ligy (18. června) opět děkujeme všem pustkoveckým pracujícím členům i ostatním pomocníkům.
Závěrečná a stěžejní soutěž, okresní kolo hry Plamen, se konala 13.5.2017 na hasičské stanici v Martinově, družstva mladších vybojovala 8. a 13. místo, starší pak sedmé místo.
Dne 20. května bylo uskutečněno setkání členů sboru a rodičů s dětmi při smažení „vaječiny“ a 27. května se konal dětský den pro děti z hasičské i širší veřejnosti spolu se stavěním Máje uskutečněn obcí a dalšími organizacemi.
Od prvního záříjového pátku 2017 jsme trénovali na branný závod. Na branném závodě 14. října 2017 v Plesné se naše 2 družstva mladších umístila po dvou disciplínách hry Plamen na 8. a 14. místě, družstvo starších na 12. místě. Téhož dne jsme se zúčastnili setkání Marpus se sousedským martinovským sborem, tentokrát na téma PLACKOBRANÍ. Soutěžilo se ve smažení bramborových placek na jakýkoliv způsob a pro děti byly připraveny zábavné soutěže.
Podzimní období jsme se rozhodli věnovat intenzivní sportovní přípravě na nadcházející jarní sezónu, a tak již od listopadu trénujeme s dětmi v tělocvičně. Přesto jsme nechtěli narušit mnoholetou tradicí v pečení perníčků, a ty jsme s radostí napekli první prosincovou sobotu.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem vedoucím a instruktorům za jejich práci, kterou odvedli při přípravě dětí, všem členům našeho sboru, kteří nám pomáhali. Také musím poděkovat výboru naší organizace za podporu a pomoc v naší činnosti s mládeží a obecnímu úřadu za jeho podporu, kterou věnuje mládeži našeho sboru. Vám všem zde přítomným přeji do nového roku hodně zdraví a štěstí a radosti.
Mgr. Martina Hiblerová, vedoucí kolektivu