Zpráva o činnosti sboru za rok 2015

Bratři a sestry hasiči, vážení hosté,

dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2015.

K poslednímu dni loňského roku měl náš sbor 152 členů, z toho 94 mužů a 58 žen. Toto meziroční výrazné zvýšení bylo dosaženo zejména nárůstem počtu mladých hasičů, kterých máme evidováno 41 do věku 18 let. Dle stanov Sdružení hasičů ČMS jim však nepřísluší právo hlasovat na Výročních valných hromadách sboru. Náš sbor má tudíž 111 členů s hlasovacím právem a pro usnášeníschopnost této výroční valné hromady je třeba 56 přítomných členů. Tedy zcela stejně jako v loňském roce. Po celý rok jsme se také věnovali našich hasičským internetovým stránkám, které opět ožily a přinášejí novinky ze života našeho sboru. V současné době je zde publikováno 165 článků mapujících naší činnost za zhruba 20 let.

Schůze výboru se uskutečňovaly pravidelně. Nejčastěji poslední čtvrtek v měsíci a podle potřeby i častěji.

Výroční valná hromada našeho sboru byla v loňském roce první sobotu roku a to již 3. ledna 2015. Na této výroční valné hromadě proběhla volba nového Výboru a dalších orgánů našeho sboru.

První sobotu roku se koná i fotbalový turnaj Hadžiho žízeň, kterého se naši muži také zúčastnili.

17. ledna jsme uspořádali tradiční Hasičský Bál a následně se naší členové 28. ledna zúčastnili výroční valné hromadě okrsku č. IV v Třebovicích. 24. ledna proběhl výcvik jednotky s dýchacími přístroji v polygonu. Následně 25. ledna byla jednotka povolána k požáru domu v Porubě. Po příchodu členů jednotky do Hasičské zbrojnice byla však jednotka odvolána

Únor patřil Kozelku. Ten se uskutečnil 14. února. Podobnou scénku jsme předvedli také při povedených Masopustních slavnostech na Masarykově náměstí v Ostravě 17. února, které organizovalo Ostravské muzeum.

Významným dnem pro náš sbor byl 11. únor, kdy nám byla oficiálně Městem Ostrava předána do užívání naše Tatra. 7-8. března pak proběhlo školení strojníku na tuto novou techniku v Jánských Koupelích.

21. března se uskutečnilo Shromáždění delegátů Okresní sdružení SHČMS v Polance. Tato konference schválila delegáty pro Sjezd SHČMS.

24. dubna se sbor podílel na oslavách 70. výročí osvobození naší obce u památníku padlých v Pustkovci u hasičské zbrojnice. Dík patří také našim členům, kteří celé okolí památníku upravili, aby oslava mohla proběhnou důstojně.

Květen je na naši činnost tradičně bohatý. Můžeme zde zařadit stavení máje, které se odehrává v předvečer 1. května. Tato akce měla hojnou účast a velmi se vydařila. 16. 5. se v Zábřehu odehrálo setkání hasičských praporu a při této příležitosti byla pokřtěna nová hasičská technika včetně naší Tatry. Po celý květen probíhala velká úprava hlavní garáže naší stařičké hasičárny, aby byla schopna pojmout novou Tatru. Bylo odpracováno celkem 370 brigádnických hodin a všem zúčastněným patří velký dík.

30. května proběhlo kácení máje spolu s dětských dnem. Na této vydařené akci spolupracovali Obecní úřad, náš sbor a AC Čepo Pustkovec.

Dětskou soutěž jsme již přesunuli po zkušenostech z minulých let blíže k letním měsícům na 21. června a i když počasí nebylo ideální, celá akce se vydařila.

4. července proběhla v Pustkovci již po desáté Extraliga v požárním útoku. Soutěž se velmi vydařila po sportovní i pořadatelské stránce. Vítězství si odvezl tým Plumlova za skvělý čas 16,50 před Jankovem, který startoval jako poslední a udržel tak atmosféru soutěže až do závěru. V kategorii žen boj s bočním větrem nejlépe zvládl tým ze Sychotína také časem 16,50. I díky několika posledních vydařeným ročníkům, získal Pustkovec znovu pořadatelství tohoto seriálu. Špička požárního sportu se k nám opět přesune tentokrát již 25. června. Loňský ročník také poprvé nesl univerzální název „O putovní pohár městského obvodu Pustkovec“.

Ve stejný den jako naše soutěž se uskutečnil také 5. sjezd SH ČMS. Na tomto Sjezdu byl do čela opět zvolen starosta Ing. Karel Richter, k čemuž jsme mu poslali obratem gratulaci. Předsedou Ústřední Kontrolní a revizní rady se stal pan ing. Jan Bochňák a Místostarostou sdružení pan Richard Dudek, starosta našeho Okresního sdružení v Ostravě. Můžete tak vidět, že Ostrava je velmi silně zastoupena v nejvyšším vedení Sdružení hasičů ČMS.

11. července jednotka vyjížděla k zásahu na otrávené ryby v Pustkoveckém rybníce. Následně bylo zjištěno, že se nejednalo o chemickou otravu, ale přehřátí vody v důsledku silných veder, které naši zemi loni zasáhly. Živé ryby byly převezeny a rybník vypuštěn a bude již napříště sloužit nejspíše pouze rekreaci.

23. července navštívil naší Hasičskou zbrojnici primátor města Ostravy spolu se zástupci našeho městského obvodu. Projednávala se mimo jiné výstavba nové HZ. O vývoji v této oblasti se jistě zmíní Starosta naší obce ve svém příspěvku v diskusi.

Druhá polovina léta byla i přes pokračující vlnu veder klidná a tak jsme se konečně mohli důstojně přivítat naši novou Tatru také v Pustkovci a ve sboru. Sešli jsme se 28. srpna a uvítání automobilu spojili s příjemným posezením

6. září jsme se v početné zastoupení i s oběma hasičskými vozy zúčastnili svatby naší členky Martiny Lazarové nyní Hiblerové.

12. září si strojníci řidiči v praxi vyzkoušeli chování naši Tatry v extrémních podmínkách na polygonu Libros.

20. října se v Martinovské hasičské zbrojnici sešly desítky přátel z našeho a bratrského Martinovského sboru, aby se spolu skvěle pobavili při tradičním setkání jménem Marpus a zasoutěžili ve vaření nejlepšího guláše.

16. – 17. října se uskutečnilo školení velitelů v Jánských koupelích za účasti Martina Kusyna a Romana Motyčky.

19. října byla jednotka povolána k požáru zahradní chatky v Pustkovci.

28. října se uskutečnila třetí Ostravská Rally zásahových jednotek. Jednalo se o originální výcvik jednotek, které na mnoha stanovištích po celém městě plnily úkoly, které je mohou potkat i při reálných zásazích.

30. října se uskutečnil lezecký výcvik jednotky.

6. listopadu převzali naši dva členové, pan Jindřich Šmerda a pan Milan Wiatr nejvyšší vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – titul Zasloužilý hasič. Tuto medaili jim v krásné a honosném prostředí Centra hasičského hnutí Přibyslav, které sídlí na zámku v Přibyslavi, předal starosta sdružení Ing. Karel Richter.

13. listopadu se členové jednotky Martin Kusyn, Roman Motyčka, Jindřich Opluštil, Jiří Kubiš, Andreas Holuša a Vratislav Skácel zúčastnili školení pilařů.

27. listopadu se uskutečnilo taktické cvičení na Trauma centrum FnO, na kterém se podílela také naše jednotka

28. listopadu jsme se sešli na závěrečné pivní akce, kde jsme zhodnotili v neformální atmosféře uplynulý rok.

30. listopadu jednotka zasahovala při požáru výškové budovy na Hlavní třídě.

Po celý rok se konaly pravidelná školení Jednotky SDH a v prosinci proběhlo celoroční přezkoušení.

Další oblastí činností našeho sboru jsou sportovní soutěže. Celou kategorii dorostu a žáků se bude za chvíli zabývat Martina Hiblerová, která zároveň představí i činnost úspěšného ženského týmu Marpus, který je výsledkem vynikající spolupráce našeho a Martinovského sboru. V kategorii mužů se v roce 2015 ustavil jeden tým, který se zaměřoval na Moravskoslezský pohár a soutěže v okolí a částečně také Extraligu. Celkově to bylo více než 30 soutěží v této sezoně. Celkově můžeme říci, že minulý rok byl rokem úspěšné stabilizace doufáme, že se tento pozitivní trend projeví i v tomto roce. Zde jsou některé z výsledků:

Paskov 16,21 – 3.místo  2B

Markvartovice 17,37   2B

Plesná 15,65 2B

Kozmice 17,31 2B 2.místo

Závada noční 2B 15,77 3.místo

Hošťálkovice 2B noční 17,40

Bělá noční 2B 16,85

Plesná noční 2B 16,43 3.místo

Martinov noční 2B 17,93

Kujavy noční 2B 18,56

Kozmice noční 2B 15,68

Služovice noční 2B 15,22 1.místo

Vřesina noční 2B 17,63

Ještě než se přejdu k dalších oblastech činnosti rád bych zmínil další sportovní úspěch, kterého dosáhl náš mužský tým již v tomto roce. Na tradičním fotbalovém turnaji Hadžiho žízeň minulý víkend dokázali hasiči zvítězit v konkurenci mnoha fotbalových týmů.

Jak již všichni víme je letošní rok rokem, kdy oslavíme významné výročí, pro které jsme připravili řadu akcí. Tato výroční valná hromada je jednou z nich, i když zde budeme hodnotit zejména minulý rok a plány na ten letošní. První částí našich oslav byla dnešní mše za žijící a zemřelé členy našeho sboru. Slavnostní část vyvrcholí 16. dubna při slavnostní valného hromadě. Řada akcí nás čeká také v červnu, kdy pořádáme Extraligu, závody žáků a také taktické cvičení.

Zcela závěrem je třeba poděkovat členům sboru za jejich pomoc při zajišťování akcí pořádaných sborem a členům jednotky za jejich ochotu věnovat svůj čas pomoci ostatním. Poděkování také míří za Úřadem městského obvodu, který podporuje dlouhodobě naší činnost. Prosím také členy o aktivnější přístup zejména letos, kdy oslavíme naše 120. výročí založení sboru a bude so hodit každá pomocná ruku i nápad.

Děkuji vám za pozornost a věřím, že letošní pravě začínající rok bude minimálně stejně tak úspěšný jako rok uplynulý.

Přeji Vám všem vše nejlepší do nového roku a děkuji za pozornost

P