Předání TATRY primátorem města

 

Ve středu 11. února 2015 převzala zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů Ostrava – Pustkovec novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 – TATRA T815-7 4×4.1. Klíče od nového zásahového vozidla CAS 30 převzal symbolicky, od primátora města Ostravy Tomáše Macury, přímo do rukou starosta městského obvodu Pustkovec Stanislav Pyš. Jedná se o zcela nové vozidlo, které bylo zakoupeno za finanční pomoci Moravskoslezského kraje, Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS ČR a hlavně města Ostravy. Svou koncepcí se řadí toto vozidlo mezi cisternové automobilové stříkačky pro zásah vodou nebo pěnou. Jedná se o speciální vozidlo určené pro provoz na pozemních komunikacích, lesních cestách a v terénu. Automobil je postaven na dvounápravovém podvozku T815-721R52/371 a je vybaven odstředivým čerpadlem THT TO 3000 o jmenovitém výkonu 3 000 l/min., vodní nádrží o objemu 4 300 l a nádrží na pěnidlo o objemu 300 l. Kabina určena je pro posádku 1 + 3. Délka vysokotlaké hadice 60 m, proudnice AWG. Vozidlo je uzpůsobeno k překonávání vodních toků a zaplavených komunikací s výškou hladiny včetně vodní vlny max. 1 200 mm, přičemž případné vniknutí vody do kabiny neohrožuje provozuschopnost vozidla. Vozidlo je vpředu osazeno asanační lištou. Tato Tatra nahradila, technicky již zastaralé, vozidlo CAS K25 na podvozku LIAZ.

nebo odkazy:

http://www.hzscr.cz/clanek/tri-nova-auta-pro-profesionalni-a-dobrovolne-hasice.aspx
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/mesto-obmenuje-vozovy-park-hasicu
http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/tiskove-zpravy/tri-nova-auta-pro-profesionalni-a-dobrovolne-hasice