Zpráva o činnosti sboru za rok 2014

Bratři a sestry hasiči, vážení hosté,

dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2014.

 

K poslednímu dni loňského roku měl náš sbor 139 členů, z toho 83 mužů a 56 žen. Z tohoto počtu máme 28 mladých hasičů do věku 18 let a dle stanov Sdružení hasičů ČMS jim nepřísluší právo hlasovat na Výročních valných hromadách sboru. Náš sbor má tudíž 111 členů s hlasovacím právem a pro usnášeníschopnost této výroční valné hromady je třeba 56 přítomných členů.

Schůze výboru se uskutečňovaly pravidelně. Nejčastěji poslední čtvrtek v měsíci a podle potřeby i častěji.

 

Výroční valná hromada našeho sboru byla v loňském roce první sobotu roku a to 4. ledna 2014. Ve stejný den se tradičně koná i fotbalový turnaj Hadžiho žízeň, které se naši muži také zúčastnili.

 

 1. ledna jsme uspořádali tradiční Hasičský Bál a následně se naší členové 30. ledna zúčastnili výroční valné hromadě okrsku č. IV v Dolní Lhotě. 27. ledna jsme zasahovali při požáru budovy v Martinově

 

Únor patřil přípravě na Kozelku. Ten se uskutečnil prvního března. Podobnou scénku jsme již tradičně předvedli při Masopustních slavnostech na Masarykově náměstí v Ostravě 4. března. Celá akce se uskutečnila ve spolupráci s Ostravským muzeem.

 1. března proběhlo shromáždění představitelů SDH okresu Ostrava s účastí našich delegátu.

Březen přinesl intenzivní činnost naší zásahové jednotky.

 1. března jsme zasahovali u požáru výškové budovy v Porubě na Svojsíkově ulici, 14. března u požáru výškové budovy v Porubě na ulici  Robinzonka a 30. března při požár výškové budovy na Komenského ulici.

 

 1. března jsme předvedli ukázku s automobilem LIAZ ke dni modelářů v Porubě.

 

 1. dubna jsme se naposledy důstojně naposledy rozloučili s paní Tichou a na stejný den také připadlo vyřazení hasičského automobilu LIAZ z naší jednotky. O tohoto okamžiku jsme měli k dispozici pouze dopravní automobil AVIA.

 

Poslední dubnový den patřil jako každý rok stavění májky. Velmi vydařená akce i letos doprovodila počátek měsíce května, který bývá spojen s mnoha událostmi v životě našeho sboru.

 

 1. května proběhl tzv. Den s Hasiči. V dopoledních hodinách na Masarykově náměstí a odpoledne v areálu Libros, kde proběhly ukázky hasičských zásahů, ukázky činnosti dalších záchranných jednotek a výstava techniky. Naše jednotka předváděla s dalšími sbory s okrsku č. 4 hasičskou fontánu. Jinak vydařena akce byla bohužel silně poznamenána mimořádnou nepřízní počasím.

Stejný den také proběhla soutěž v požárním útoku „O pohár starosty Okresní sdružení“ a naše družstvo obsadila 2. místo

 1. května jednotka zasahovala při požáru skládky v Dubí
 2. května jsme se zúčastnili Setkání praporu v Ostravě-Kunčičkách
 3. května poskytla jednotka technickou pomoc při kácení stromů na ulici Porubská
 4. května se měla uskutečnit dětská soutěž. Předpověď však byla opět tragická a tak jsme se rozhodli na poslední chvíli soutěž přesunout na červen.
 5. května proběhlo kácení máje, které jsme spojili s malým dětským dnem pro děti.
 6. června jsme se podíleli na organizaci Dětského dne s obecním úřadem

Stejný víkend se naše delegace vydala do Litoměřic na velkolepé hasičské slavnosti. Na této velmi vydařené akci jsme byli bohužel jediní reprezentanti Moravskoslezského kraje.

 1. června poskytla jednotka technickou pomoc při kácení stromů v Pustkoveckém údolí.
 2. června se uskutečnila za již příznivého počasí dětská soutěž o níž se více dozvíte v zprávě o činnosti mládeže.
 3. července proběhla Extraliga v požárním útoku, která byla součásti akce Ostrava – Evropské město sportu 2014. Soutěž se velmi vydařila po sportovní i pořadatelské stránce. Vítězství si odvezl tým Renmotor Jinolice za skvělý čas 16,45 před Bezděkovem pod Třemšínem. Tyto týmy si pak pořadí vyměnily v celkovém hodnocení Extraligy za rok 2014. V kategorii žen po třech letech skončilo panování týmu z Vitiněvsi, který se musel sklonit před výkonem žen z Oprechtic z okresu Frýdek-Místek. I díky několika posledních vydařeným ročníkům, získal Pustkovec znovu pořadatelství tohoto seriálu. Špička požárního sportu se k nám opět přesune již po jedenácté v řadě 4. července 2015. Na tomto místě je třeba připomenout, že 20. posledních ročníku neslo název a také pohár „O putovní pohár starostky obce“, který bude nutné pochopitelně pro příští rok změnit.
 4. července jednotka asistovala při údržbě zeleně v Pustkoveckém údolí.

Druhá polovina léta byla tentokrát poměrně klidná a tak jsme se mohli 15. srpna sejít v hasičské zbrojnici na menší grilování jako poděkování za pomoc při pořádání Extraligy.

 1. září jsme tradičně spolupracovali při pořádání Pustkoveckého Krmáše.
 2. září jsem se naposledy rozloučili s paní Marii Tichou
 3. září prováděla jednotka tradiční výcvik na vodě. Jednotka si vyzkoušela práci na vodě a všechny agregáty. 26. září proběhl výcvik pilařů

 

 1. října proběhla okrsková soutěž v Dolní Lhotě a stejný den se řada našich členů zúčastnila svatba Martiny Tiché

17-18. října se naši velitelé školili v Jánských Koupelích

 1. října se v Pustkovecké hasičské zbrojnici sešly desítky přátel z našeho a bratrského Martinovského sboru, aby se spolu skvěle pobavili při tradičním setkání jménem Marpus.

 

 1. listopadu se uskutečnila již druhá Ostravská Rally zásahových jednotek. Jednalo se o originální výcvik jednotek, které na mnoha stanovištích po celém městě plnily úkoly, které je mohou potkat i při reálných zásazích.
 2. listopadu byla jednotka povolána k technické pomoci u Pustkoveckého rybník. Bylo to však ve všední den dopoledne a jednotka nevyjela, neboť všichni byli v práci.
 3. listopadu se na Obecním úřadě v Pustkovci velmi vydařilo tradiční podzimní setkání členů našeho sboru. Účast byla velmi vysoká a dobře jsme se pobavili
 4. listopadu jednotka prováděla lezecký výcvik na stanici v Martinově
 5. prosince se členové sboru podíleli na již tradičním rozsvěcení vánočního stromu pořádaného naší obcí.
 6. prosince bylo v aule VŠB TU slavnostně ukončeno studium Univerzity dobrovolného hasiče, které úspěšně absolvoval náš člen Zdeněk Popek.

 

 1. prosince 2014 přibyl v naši HZ nový hasičský automobil Tatra CAS 30. Jedná se o kompletně nový speciál, který dokonce ještě není ani zařazen ve výjezdu a vlastně nebyl ještě zcela oficiálně předán do služby.

V závěru roku naši členové spolupracovali s oddílem kopané TJ sokol Pustkovec na vybudování ledové plochy na hřišti pod domečkem. Ta byla v předchozích dnech velmi intenzivně využívána občany Pustkovce i vedlejších obvodů.

 

Další oblastí činností našeho sboru jsou sportovní soutěže. Celou kategorii dorostu a žáků se bude za chvíli zabývat Martina Lazarová, která zároveň představí i činnost úspěšného ženského týmu Marpus, který je výsledkem vynikající spolupráce našeho a Martinovského sboru. V kategorii mužů se v roce 2014 ustavil jeden tým, který se zaměřoval na Moravskoslezský pohár a soutěže v okolí a částečně také Extraligu. Celkově to bylo více než 30 soutěží v této sezoně. Celkově se umístil tým na 13. příčce v celkovém hodnocení Moravskoslezského poháru. Toto umístění asi nelze považovat za přílišný úspěch, ale v druhé polovině sezony můžeme vidět jednoznačně pozitivní vývoj. Paradoxně nejlepšího výsledku dosáhl tým v posledním závodě, kde se umístil ve Skrochovicích na 4. místě v čase 17.74 s. S dalších úspěchu lze zmínit například čas 17,50 z Bolatic, ale zejména rekord na 2B za čas 13.95 v Markvartovicích. Celkově můžeme říci, že minulý rok byl rokem stabilizace a částečné obnovy týmu a všichni doufáme, že se tento pozitivní trend projeví i v tomto roce.

 

Již příští rok oslaví náš sbor 120. výročí svého založení. Takto významná událost si samozřejmě vyžádá naše mimořádné nasazení. Již v předchozím roce jsme podnikli některé kroky k řádné přípravě na toto výročí, ale hlavní přípravy proběhnou v tomto roce. V tuto chvíli již máme představu o tom jak a zejména kdy by celé oslavy proběhly. Opět jak se nám již při předchozích výročích osvědčilo, chceme oddělit výroční valnou hromadu, která proběhne v běžném termínu od slavnostní události, kterou bychom chtěli uspořádat na jaře 2016. V této souvislosti máme bohužel problém s místem, kde tento slavnostní moment uskutečnit, protože prostory, které jsme využívali dříve bohužel nemůžeme z různého důvodu použít nemůžeme.

Toto kulaté výročí je samozřejmě také okamžikem, kdy hodnotit dosavadní činnost. Ve spolupráci s obecním úřadem jsme se rozhodli shromáždit veškeré materiály na jednom místě a po právě zde na obecním úřadě. Prosíme proto členy, aby nám poskytli historické materiály, které doma uchovávají a mají souvislost s naším sborem. Ať už články nebo fotografie, filmy, vyznamenání apod. Všechny tyto předměty mohou byt pak uchovány na jednom místě nebo v případě vašeho zájmu pouze zdokumentovány, zkopírovány nebo digitálně nasnímány a navráceny zpět. S těmito materiály se můžete obrátit na kohokoli s našeho sboru nebo přímo zde na obecním úřadě.

Druhým místem, kde se budeme snažit tyto materiály zveřejňovat je náš nový hasičský web. Ten byl značně zmodernizován a sjednoceny interní a externí stránky do jedněch internetových stránek. V tomto okamžiku je zde více než 150 článku z nichž některé i 20 let staré. Uvědomujeme si, že ani to není zdaleka všechno, co se za poslední roky událo a tak pokud se někteří z vás chtějí věnovat doplňování tohoto webu budu mít cca v 18 hodin ve vedlejší místnosti krátkou ukázku, jak přidávat a upravovat nové články.

Celkově bych rád oslovil všechny, kdo chtějí přispět k řádné oslavě 120 výročí nápadem či výpomocí. Každý podnět je vítán a stále je ještě dostatek času k přípravě.

 

Zcela závěrem je třeba poděkovat členům sboru za jejich pomoc při zajišťování akcí pořádaných sborem a členům jednotky za jejich ochotu věnovat svůj čas pomoci ostatním. Poděkování také míří za Úřadem městského obvodu, který podporuje dlouhodobě naší činnost.

 

Děkuji vám za pozornost a věřím, že letošní pravě začínající rok bude minimálně stejně tak úspěšný jako rok uplynulý.

 

Přeji Vám všem vše nejlepší do nového roku a děkuji za pozornost

P